Zarządzanie Zagrożeniami

Cel kursu

Kursant w trakcie tego kursu powinien:

 • nauczyć się rozpoznawać możliwe niebezpieczne sytuacje,
 • przećwiczyć możliwe niebezpieczne sytuacje,
 • nauczyć się opanowywać możliwe niebezpieczne sytuacje.
 • co może się zdarzyć z drugim nurkiem
 • okolicznościami zewnętrzne i ich wpływ na sytuację nurka
 • potencjalne zagrożenia, unikać ich oraz skutecznie nimi zarządzać.

Wymagania

 • Minimalny wiek: 16 lat
 • Poziom wyszkolenia: IDA **;
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 60
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego) IDA rekomenduje ważny certyfikat nurkowy
 • Zalecany jest kurs specjalistyczny „suchy skafander”

Część teoretyczna

Zawartość kursu, zajęć 4:

 • Zarządzanie zagrożeniami
 • Sprzęt nurkowy – poprawna konfiguracja
 • Znajomość noży, lin i sieci
 • Obrona przed paniką i zarządzanie stresem
 • Rodzaje pomocy
 • Zapobieganie zagrożeniom

Część praktyczna:

Wymagane 1-2 nurkowania

 • Zaplatanie w sieci
 • Objawy paniki
 • Symulacje pęknięcia węża LP i HP
 • Techniki ratunkowe
 • Symulacja duszności
 • Maska – utrata, pęknięcie paska
 • Rozpoznawanie potencjalnych punktów niebezpiecznych.
 • Przecięcie skafandra

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.