Tec Fundamentals

Kandydat na kurs powinien znać teorię i praktykę wymaganą do nurkowania technicznego. Konfiguracje sprzętu, techniki pływania w płetwach oraz działaniem w warunkach incydentu nurkowego (kurs specjalistyczny Zarządzanie Zagrożeniami)

Cel kursu

Po ukończeniu kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru odpowiednich miejsc nurkowych i punktów wejścia do wody, umieć ocenić poszczególne problemy i zagrożenia związane z nurkowaniem ze skrzydłem, znać wymagania dotyczące wyposażenia do takich nurkowań i umieć je odpowiednio zorganizować i połączyć. Wiedzieć jak:

 • zachowywać się prawidłowo dla własnego bezpieczeństwa i swojego partnera nurkowego, wiedzieć,
 • zachowywać się w sposób przyjazny dla środowiska podczas używania sprzętu technicznego.

Wymagania:

 • Minimalny wiek: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 • Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
 • Zalecane jest odbycie przed rozpoczęciem Kurs specjalistyczny „Technologia - kurs podstawowy” SK i "Perfekcyjne wyważenie"
 • Liczba posiadanych nurkowań: 30
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie.

Zalecenia sprzętowe IDA – konfiguracja sprzętu:

 1. Twinset
 2. Skrzydło z płytą stalową lub aluminiową
 3. Układ automatów DIR (długi wąż średniociśnieniowy o długości 1,5 lub 2,1 m) oraz krótki wąż średniociśnieniowy do reduktorów
 4. Kombinezon mokry lub suchy (preferowany jest trilaminat)
 5. Preferowane gumowe płetwy
 6. Komputer nurkowy, zalecany z nadmiarowością (komputer lub miernik czasu i głębokości)
 7. Tablica do pisania na ramieniu lub mokre notatki, maska ​​zapasowa, nóż lub alternatywne narzędzie tnące, lampa i lampa zapasowa
 8. Szpula co najmniej 30m i boja (najlepiej boja TEC)

 Część teoretyczna

 1. Dlaczego robi się nurkowania techniczne
 2. Trym, położenie i pływalność w nurkowaniu technicznym
 3. Konfiguracja i skład wyposażenia (konfiguracja DIR)
 4. Prawidłowa komunikacja
 5. Nurkowania no-stop i przystanki bezpieczeństwa, dekompresja
 6. Planowanie nurkowania z zarządzaniem gazami i zarządzaniem kryzysowym
 7. Zarządzanie zaworami
 8. Sytuacja awaryjna
 9. Ratowanie rannego nurka
 10. Nurkowanie w zespole partnerskim z nurkami jedno butlowymi
 11. Wejście do wody do nurkowania i wyjście z wody do nurkowania

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 4

 • Przygotowanie do nurkowania
 • Konfiguracja sprzętu (Twinset)
 • Techniki nurkowania, trym i pozycja, techniki odwracania
 • Zarządzanie zaworami
 • Zarządzanie gazem z jednym lub dwoma zaworami
 • nurkowie (sytuacja awaryjna)
 • Wypuszczenie bojki dekompresyjnej
 • Procedury awaryjne i działania ratunkowy
 • Ochrona środowiska.
 • Kontynuacja nurkowania po odbytym nurkowaniu
 • Świadomość zespołu

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać podstawy nurkowania technicznego i być w stanie bezpiecznie planować nurkowania.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.