Sidemount Diver

Cel kursu

Kandydat powinien być zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i realizacją nurkowań sidemount. Powinien poznać przynajmniej jedną system sidemount i użyć przynajmniej jednej butli do nurkowania.

Po ukończeniu kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru odpowiednich miejsc nurkowych, umieć ocenić poszczególne problemy i zagrożenia nurkowań sidemount, znać wymagania stawiane sprzętowi do nurkowania sidemount i umieć go skonfigurować, wiedzieć jak zachowywać się w sposób przyjazny dla środowiska podczas nurkowań sidemount.

Wymagania dotyczące udziału w tym kursie

 1. Minimalny wiek: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 2. Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
 3. Zalecane są kursy specjalistyczne „Technologia” i „Wyważenie”.
 4. Liczba obowiązkowych nurkowań: 25
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie.

Uwaga: Alternatywnie można przeprowadzić ocenę wstępną. Kandydat może również kontynuować szkolenie nurkowe zgodnie z programem Sidemount

Część teoretyczna

 1. Planowanie, organizacja i realizacja nurkowań z konfiguracją sidemount
 2. Problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania w konfiguracji sidemount
 3. Różne systemy taryfowe
 4. Cechy szczególne konfiguracji regulatora
 5. Specjalne funkcje podczas nurkowania z dwoma systemami tarowania (kurtka i suchy skafander)
 6. Cechy szczególne podczas nurkowania z partnerem w konfiguracji backmount
 7. Ochrona środowiska

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 4. Kursant po kursie powinien umieć:

 1. Planować nurkowania z uwzględnieniem systemów SM
 2. Znać specjalne właściwości konfiguracji sidemount
 3. umie poprawnie korzystać z konfiguracji sidemount
 4. Znać umiejętności nurkowania specyficzne dla sidemount
 5. Możliwość bezpiecznego pokazywania tarowania i trymowania w konfiguracji sidemount
 6. Znajomość konfiguracji i usprawnianie sprzętu i korzystanie z niego
 7. Umiejętność korzystania z zarządzania gazem z dwoma butlami
 8. Pokaż właściwą reakcję na sytuacje braku gazu
 9. Aby móc bezpiecznie wykonać wynurzenie ratunkowe w konfiguracji sidemount
 10. Ustawienie boi (boja dekompresyjna lub znakująca)
 11. Dostarczanie i kontrola sprzętu
 12. Dbać o ochrona środowiska

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać fizyczne i medyczne zasady dekompresji i być w stanie bezpiecznie planować nurkowania.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.