Młodszy nurek "Flipper 2"

PLAN KSZTAŁCENIA MŁODSZEGO NURKA „FLIPPER 2“ - TEORIA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów .

2

Teoretyczny plan nauczania

Krótki przegląd przeznaczonego do opanowania materiału.

3

Wyposażenie

a) maska do nurkowania: Sens zastosowania maski, rodzaje masek, kąt widzenia, pasek maski, część nosowa maski.

b) fajka: Sens zastosowania fajki, długość i średnica.

c) płetwy: Zadania płetw, różnice między płetwami regulowanymi (na pasek)a płetwami kaloszowymi.

d) Pas balastowy z ołowianymi ciężarkami: Cel użycia pasa, klamra szybkiego zdjęcia pasa.

e) butla ze sprężonym powietrzem: Ciśnienie, napełnianie i składowanie

f) Automat oddechowy: Zadanie, funkcja, podłączenie iuruchamianie.

g) Manometr wysokiego ciśnienia: Zadanie i funkcja.

h) Urządzenia ratowniczo – wypornościowe: kamizelka wypornościowa, „śliniak”: obsługa.

i) Głębokościomierz.

4

Zasady bezpieczeństwa

Podać ogólne zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie i pod wodą.

5

Partnerska współpraca

Wyjaśnić konieczność i przebieg partnerskiej współpracy.

6

Znaki dawane ręką

Wyjaśnienie i pokazanie najważniejszych znaków używanych pod wodą.

7

Fizjologia nurkowania

a) ucho: Pęknięcie błony bębenkowej – wyrównanie ciśnień.

b) płuco: Uraz ciśnieniowy płuc – Wydychanie powietrza podczas wynurzania.

8

Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych

Oddychanie na przemian z jednego automatu oddechowego : Objaśnić sens i sposób

wykonania - zademonstrować ( ćwiczenie na powierzchni )

 

Metoda: teoretyczny tok nauczania: materiał do nauczania podzielić na małe jednostki, (np. część podstawową o sprzęcie) i wprowadzać na przemian z ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazania materiału: Wiadomości powinny być przekazane w prostej i krótkiej formie - tematy tłumaczone za pomocą odpowiednich do wieku dziecięcego rysunków - nie mają to być zajęcia typu szkolnego, lecz swobodna nauka, możliwie aktywnie włączyć dzieci do zajęć, dzięki temu koncentracja będzie lepsza i więcej materiału zostanie zapamiętane. Kontrola przebiegu nauczania: sprawdzić za pomocą zabawy w pytanie i odpowiedź.

 

PLAN KSZTAŁCENIA MŁODSZEGO NURKA „PŁETWA 2“

PRAKTYKA - BASEN DLA POCZĄTKUJĄCYCH/OTWARTY AKWEN .

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Nabranie podstawowych przyzwyczajeń w płytkiej wodzie

a) maska: Prawidłowe nakładanie maski i obserwacja otoczenia na powierzchni.

b) fajka: Zamocowanie fajki do taśmy maski, ćwiczenia w oddychaniu.

c) płetwy: Wkładanie płetw, poruszanie płetwami.

d) kombinezon z neoprenu: Prawidłowe ubieranie, przyzwyczajanie się do ograniczonej swobody ruchów i do siły wyporu wody.

e) pas balastowy z ciężarkami ołowianymi: Nakładanie pasa balastowego, dobór wagi pasa.

2

Podstawowe ćwiczenia w basenie albo otwartym akwenie o maksymalnej głębokości 3 m

a) wydmuchiwanie wody z maski: Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić maskę i wydmuchać.

b) Wydmuchiwanie wody z fajki: Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić fajkę i wydmuchać.

c) sposoby pływania w płetwach: Pokazać techniki, ćwiczyć w pozycji na brzuchu, plecach i boku.

d) sposoby zanurzania się: Scyzoryk z leżenia na wodzie i płynięcia, zanurzanie ciche, - pokazać i ćwiczyć.

e) nurkowanie na odległość: Według osobistych możliwości – max: 10 m. w kombinezonie z neoprenu i 15 m bez.

f) nurkowanie na czas: Według osobistych możliwości - max: 30 sekund.

g) nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości - max.: w ciągu minuty 2 x zanurkować na 3 metry.

h) pływanie w płetwach: Pływanie w pozycji na brzuchu i na plecach – max: 200 m.

i) skok do wody: Pokazać i ćwiczyć skok ratowniczy i do tyłu.

j) pływanie z holowaniem: holowanie 50 metrów partnera o tej samej wadze.

 

PLAN KSZTAŁCENIA MŁODSZEGO NURKA „PŁETWA 2“

PRAKTYKA - APARAT NURKOWY - BASEN DLA POCZĄTKUJĄCYCH .

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Przyzwyczajanie się do sprzętu ABC, aparat powietrzny, kamizelka wypornościowa - na powierzchni

a) Najważniejsze znaki pokazywane ręką pod wodą: objaśnić - pokazać - odpytać.

b) Omówienie nurkowania: Zamocowanie fajki do maski, ćwiczenie oddychania.

c) Nakładanie sprzętu: poprawne założenie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania, prawidłowe nakładanie sprzętu z pomocą drugiej osoby .

d) Partnerska współpraca: Wzajemne sprawdzenie sprzętu po nałożeniu.

e) Pierwsze nurkowanie: Przyzwyczajanie się do oporu podczas oddychania, wyrównania ciśnienia. Manipulacja inflatorem. Wydmuchać maskę i automat oddechowy.

2

Ćwiczenia do maksymalnej głebokości 3 m

a) Odpytanie z najważniejszych znaków pokazywanych ręką pod wodą.

b) Omówienie nurkowania i ćwiczeń.

c) Sprawdzenie funkcjonowania i nałożenie sprzętu.

d) Prowadzenie partnerskiej współpracy: Przed każdym nurkowaniem należy wykonać pozycję a) do d) !

e) Drugie nurkowanie: Wymiana znaków podawanych ręką pod wodą. Kilkakrotnie zalać maskę wodą na małej głębokości i wydmuchać. Wytarować się na różnych głębokościach za pomocą inflatora bądź własnego oddechu.

f) Trzecie nurkowanie: Wymiana znaków podawanych ręką pod wodą. Wyjąć automat z ust i wydmuchać. Ćwiczyć oddychanie na przemian na małej głębokości (może być pozorowane).

3

Sprawdzenie nabytych wiadomości

Test na zakończenie

 

. Metoda: „być przykładem”: dzieci uczą się dużo przez przykładowe pokazywanie i wcześniejsze wykonanie przez instruktora - wyjaśnienia powinny być podawane w krótkiej formie, w przeciwnym razie szybko staną się nudne. Ważne jest: prosto tłumaczyć - prawidłowo pokazywać - ćwiczyć w formie zabawy - poprawiać pojedyńczo. Kurs należy prowadzić w luźnej atmosferze i w interesujący sposób w formie zabawowej i polegającej na współzawodnictwie. Uwaga na możliwości fizyczne dzieci !