IDA Junior Diver 2 – Flipper 2

IDA Junior Diver 2 Flipper 2


Kandydat na Flipper 2 na kursie zostanie zaznajomiony z teorią i praktyką podstaw do nurkowania w sprzęcie nurkowym. Po ukończeniu kursu Flipper 2 powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności bezpiecznego nurkowania z wyposażeniem i bez niego.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek 8 lat.
 2. Wymagana jest deklaracja zgody opiekuna prawnego.
 3. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez opiekuna prawnego w obecności Instruktora IDA TL
 4. Zalecenie jest posiadanie ubezpieczenia nurkowego.

Zajęcia z Junior Diver 2 mogą prowadzić:
Instruktor: IDA -TLA, -TL *, -TL **, TL ***, -TL ****

Część teoretyczna:

Przygotowanie do nurkowania w sprzęcie, nauka prawidłowego wyrównania ciśnienia, wyjaśnienie i nauka znaków nurkowych.
Podstawy nurkowania z wyposażeniem i ze sprzętem ABC.

Treść egzaminu:
Pytanie ustne dotyczące wszystkich obszarów nurkowania ze sprzętem ABC i sprzętem do nurkowania na sprężonym powietrzu.

Część praktyczna

Trening praktyczny odbywa się wyłącznie w basenie na maksymalnej głębokości wody do 5 m. Jeden instruktor na max 2 uczestników.

Ćwiczenia (ze sprzętem ABC):

 • Maska: założenie maski, poprawianie pasków.
 • Fajka: mocowanie fajki do paska maski, ćwiczenia oddechowe z fajką i maską.
 • Płetwy: założenie płetw, poruszanie płetwami w wodzie, skok do wody.
 • Wydmuchanie maski: wyjaśnienie techniki wydmuchiwania maski, ćwiczenia kilka razy w głębokiej wodzie oraz w wodzie do pasa. 
 • Wydmuchanie fajki: wyjaśnienie techniki wydmuchania fajki kilka razy.
 • Pływanie w płetwach: przyzwyczajenie się do płetw, pokazanie i ćwiczenie nurkowania w pozycji na brzuchu i na plecach.
 • Kombinezon neoprenowy: odpowiednie ubranie, przyzwyczajenie się do ograniczonej mobilności i pływalności podczas pływania w wodzie.
 • Pas ołowiany: założenie pasa balastowego, aby wyrównać pływalność, ćwiczenia w płytkiej wodzie
 • Styl nurkowania: nurkowanie z pozycji spoczynkowej (kucanie) i nurkowanie z ruchu (styl prosty)
 • Nurkowanie na odległość: według limitu osobistego - cel: maks. 10 m
 • Nurkowanie w czasie: wg. osobistych możliwości - cel: max. 20 sekund (od 10 do max 30 sekund)
 • Głębokie nurkowanie: wg. osobistych możliwości - cel: za 1 min 2 x do max. Zanurkuj 2 m (do 10 lat  Maks. 3 m).
 • Pływanie płetwami: leżenie na brzuchu, plecach i boku - bramka: 200 m.

Ćwiczenia ze sprzętem nurkowym

 • Najważniejsze znaki nurkowe – wyjaśnienie i pokazanie, ćwiczenia.
 • Omówienie nurkowania: Omówienie, wdrożenie i zachowanie nad i pod wodą. Omówienie warunków bezpieczeństwa.
 • Zakładanie sprzętu: prawidłowy montaż i testowanie sprzętu do nurkowania. Prawidłowe zakładanie sprzętu.
 • Kontrola partnera: wzajemna kontrola sprzętu po założeniu.

Uwaga: pierwsze cztery punkty należy wykonać przed każdym nurkowaniem!

Nurkowanie 1: przyzwyczajenie się do oporu oddychania, wyrównywania ciśnienia i nieważkości. Obsługa automatu wdech wydech i układu nadmuchiwania. Wydmuchiwanie maski, nadmuchiwanie kamizelki RW.

Nurkowanie 2: Wymiana znaków nurkowych. Zalanie i wydmuchanie maski kilka razy na głębokości 1,5 m, powtórzenie ćwiczenia na różnych głębokościach

Nurkowanie 3: Wymiana znaków nurkowych. Wyjęcie automatu oddechowego z ust. Oddychanie za pomocą automatu nurkowego na małej głębokości.


Zaliczenie uprawnia do nurkowania z urządzeniem do nurkowania na sprężonym powietrzu (DTG) tylko w basenie do maksymalnej głębokości 5 m.
Nurkowania te należy przeprowadzać w towarzystwie osoby upoważnionej, która posiada co najmniej certyfikat T *** (P***).

Zaliczenie:
Instruktor przeprowadza rozmowę z uczestnikiem kursu na temat zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia jak również odpowiada na pytania kursanta dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Ocenia umiejętności praktyczne. Na tej podstawie instruktor decyduje o zaliczeniu kursu.

Certyfikacja / rejestracja
Dowodem ukończenia Junior Diver - Flipper 2 jest certyfikat.
Certyfikat upoważnia do uczestnictwa w dalszym szkoleniu w systemie IDA.

Metoda teoretyczny tok nauczania: materiał do nauczania należy podzielić na małe jednostki (np. część podstawową o sprzęcie) i wprowadzać na przemian z ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazania materiału: Wiadomości powinny być przekazane w prostej i krótkiej formie - tematy tłumaczone za pomocą odpowiednich do wieku dziecięcego rysunków - nie mają to być zajęcia typu szkolnego, a raczej swobodna nauka, możliwie aktywnie włączyć dzieci do zajęć, dzięki temu koncentracja będzie lepsza i więcej materiału zostanie zapamiętane. Kontrola przebiegu nauczania: sprawdzić za pomocą zabawy w pytanie i odpowiedź.