IDA Junior Diver 1 – Flipper 1

IDA Junior Diver 1 Flipper 1


Kandydat na Flipper 1 na kursie zostanie zaznajomiony z podstawami nurkowania i sprzętem ABC.
Po ukończeniu kursu Flipper 1 będzie posiadać podstawowe umiejętności bezpiecznego nurkowania ze sprzętem ABC i w towarzystwie osób dorosłych może uczestniczyć w nurkowaniach z rurką.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek 8 lat
 2. Wymagana jest deklaracja zgody opiekuna prawnego.
 3. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez prawnego opiekuna w obecności Instruktora IDA TL

Zajęcia z Junior Diver 1 mogą prowadzić:
Instruktor: IDA -TLA, -TL *, -TL **, TL ***, -TL ****

Część teoretyczna
Przygotowanie do nurkowania w sprzęcie ABC, nauka prawidłowego wyrównania ciśnienia, wyjaśnienie i nauka znaków nurkowych.
Treść egzaminu: brak

Część praktyczna
Trening praktyczny odbywa się wyłącznie w basenie na maksymalnej głębokości do 2-3 m. Jeden instruktor na max 2 uczestników.

Ćwiczenia (ze sprzętem ABC):

 • Maska: założenie maski, poprawianie pasków. Fajka: mocowanie fajki do paska maski, ćwiczenia oddechowe z fajką i maską.
 • Płetwy: założenie płetw, poruszanie płetwami w wodzie, skok do wody.
 • Wydmuchanie maski: wyjaśnienie techniki wydmuchiwania maski, ćwiczenia kilka razy w głębokiej wodzie oraz w wodzie do pasa.
 • Wydmuchanie fajki: wyjaśnienie techniki wydmuchania fajki i kilkukrotne ćwiczenie.
 • Pływanie w płetwach: przyzwyczajenie się do płetw, pokazanie i ćwiczenie nurkowania w pozycji na plecach i na brzuchu.
 • Styl nurkowania: nurkowanie z pozycji spoczynkowej (kucanie) i nurkowanie z ruchu (styl prosty)
 • Nurkowanie na odległość: według osobistego limitu - cel: 10 m
 • Nurkowanie w czasie: wg. osobistych możliwości - cel: 20 sek
 • Głębokie nurkowanie: wg. osobistych możliwości - cel: zanurkowanie 1 x 2m w ciągu 1 min
 • Pływanie płetwami: na brzuchu i na wznak - cel: 100 m
 • Skok do wody: skok do przodu w sprzęcie.

Zaliczenie:
Instruktor przeprowadza rozmowę z uczestnikiem kursu na temat zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia jak również odpowiada na pytania kursanta dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Na tej podstawie instruktor decyduje o zaliczeniu kursu.

Certyfikacja / rejestracja
Dowodem ukończenia Junior Diver - Flipper 1 jest certyfikat.
Certyfikat upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu IDA Junior Diver, Fliper 2.
IDA-Junior Diver-Flipper 1 może uczestniczyć w nurkowaniach z rurką w towarzystwie osób dorosłych lub instruktora.

Metoda„być przykładem”: dzieci uczą się przez pokaz i wcześniejsze wykonanie przez instruktora. Objaśnienia powinny być podawane w krótkiej, treściwej formie, w przeciwnym razie szybko staną się nudne. Ważne jest: prosto tłumaczyć - prawidłowo pokazywać - ćwiczyć w formie zabawy - poprawiać pojedyńczo. Kurs należy prowadzić w luźnej atmosferze, w interesujący sposób, w formie zabawowej i/lub polegającej na współzawodnictwie. Należy zwrócić uwagę na możliwości fizyczne dzieci.