Młodszy nurek "Flipper 1"

PLAN KSZTAŁCENIA MŁODSZEGO NURKA „FLIPPER 1”

PRAKTYKA - BASEN DLA POCZĄTKUJĄCYCH .

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów, krótki przegląd programu kursu .

2

Zasady bezpieczeństwa

Podanie ogólnych zasad bezpieczeństwa i zachowania się podczas szkolenia.

3

Znaki dawane ręką

Objaśnienie najważniejszych znaków pokazywanych pod wodą „OK“ - „coś jest niejasne albo nie jest w porządku“ - „zanurzenie“ - „wynurzenie“ ( wg CMAS )

4

Podstawowe ćwiczenia w płytkiej wodzie

a) Maska : Nakładanie maski , prawidłowe ustawienie maski.

b) Fajka : Zamocowanie fajki do maski , ćwiczenia w oddychaniu.

c) Płetwy : Wkładanie płetw , poruszanie płetwami w wodzie.

5

Podstawowe ćwiczenia w basenie o maksymalnej głębokości 3 m.

a) Wydmuchiwanie wody z maski: Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić maskę i wydmuchać.

b) Wydmuchanie wody z fajki Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić fajkę i wydmuchać.

c) Sposoby pływania w płetwach i masce: Przyzwyczajanie do płetw, pokazanie jak oddychać przez rurkę w pozycji na brzuchu i na plecach.

d) Sposoby zanurzania się: Scyzoryk z leżenia na wodzie i płynięcia, zanurzanie ciche, pokazać i cwiczyć.

e) Nurkowanie na odległość: Według osobistych możliwości - max: 10 m.

f) Pływanie w płetwach na czas: Według osobistych możliwości – max. 10 sek.

g) Nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości - max.: w ciagu 1 minuty 2 x zanurkować na 2 metry.

h) Pływanie z płetwami: Pływanie w pozycji na brzuchu i na plecach - dystans: 100 m.

i) Skok do wody: Pokazać i ćwiczyć skok ratowniczy i do tyłu.

j) Pływanie z holowaniem na odcinku 25 metrów z partnerem o tej samej wadze.

 

Metoda: „być przykładem”: dzieci uczą się dużo przez przykładowe pokazywanie i wcześniejsze wykonanie przez instruktora - wyjaśnienia powinny być podawane w krótkiej formie, w przeciwnym razie szybko staną się nudne. Ważne jest: prosto tłumaczyć - prawidłowo pokazywać - ćwiczyć w formie zabawy - poprawiać pojedyńczo. Kurs należy prowadzić w luźnej atmosferze i w interesujący sposób w formie zabawowej i polegającej na współzawodnictwie. Uwaga na możliwości fizyczne dzieci !