Perfekcyjne wyważenie

Cel kursu
Kursant powinien być zaznajomiony w teorii i praktyce z wypornością w nurkowaniu, konfiguracją swojego sprzętu nurkowego (dostosowaną do okoliczności), prawidłowym ustawieniem systemów balastowych oraz korzystną pozycją w wodzie. Po ukończeniu kursu jako bezpieczny nurek w grupie powinien umieć nurkować w sposób przyjazny dla środowiska i energooszczędny, umieć poprawnie skonfigurować swój sprzęt i umieć naprawdę zawieść.

Wymagania

 • Minimalny wiek: 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 • Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 4
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA zaleca posiadanie ważnego certyfikatu zdolności do nurkowania

Część teoretyczna

 1. Konfiguracja sprzętu nurkowego
 2. Prawidłowe określenie ilości ołowiu
 3. Prawidłowe ustawienie systemu (-ów) balastowego
 4. Tarowanie zgrubne / dokładne
 5. Właściwe zanurzenie
 6. Opływowy kształt podczas nurkowania
 7. Obracanie, unoszenie się
 8. Kontrola tarowania dla dodatkowej aktywności
 9. Prawidłowe wschody
 10. Ochrona środowiska.

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 2

Pierwsze nurkowanie w ramach tego kursu można uznać za obowiązkowe nurkowanie na pływalności dla IDA AOWD. Nurkowania najlepiej wykonywać w wodzie swobodnie płynącej na maksymalnej głębokości 15 m.
Oba nurkowania można wykonać w jeden dzień. Zaleca się jednak dać uczestnikowi kursu czas na ćwiczenia po nurkowaniu 1, aby stworzyć jak najlepsze warunki do nurkowania 2. Jeśli nie udało się tego osiągnąć w pierwszym nurkowaniu, uczestnik powinien samodzielnie powtórzyć to, czego się nauczył, a drugie nurkowanie wykonać w późniejszym czasie.