O2 Provider – Oxygen Provider

Cel kursu

Uczestnik kursu powinien być zaznajomiony w teorii i praktyce z obsługą zestawów ratunkowych z systemami tlenowymi, w zakresie obejmującym udzielanie pierwszej pomocy i reanimację dla laików. Po ukończeniu kursu powinien umieć skutecznie leczyć ofiarę wypadku różnymi systemami tlenowymi w oparciu o postawioną diagnozę.

Wymagania

  1. Minimalny wiek: 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
  2. Poziom szkolenia: -brak-
  3. Liczba obowiązkowych nurkowań: -brak-.

Część teoretyczna i praktyczna

Na ćwiczenia praktyczne wszyscy kandydaci będą podzieleni na grupy 2-4 osobowe na poszczególnych stanowiskach ćwiczeń, gdzie zmiana jest rotacyjna. Każdy kandydat przechodzi przez punkty nauczania, na którym wymienione są poszczególne stacje. Jeśli kandydat pomyślnie ukończył punkt ze swoją grupą przechodzi na kolejny. Gwarantuje to, że każdy kandydat przejdzie przez wszystkie stacje.

Uwaga:

Liczba uczestników powinna wynosić co najmniej dwóch uczestników kursu, aby móc wykonać wszystkie jednostki ćwiczeń w prawdziwym życiu. Prowadzący kurs pełni wyłącznie funkcję szkolenia i monitorowania i nie powinien uczestniczyć w ćwiczeniach.

Zawartość kursu:

Systemy tlenowe:

Prezentacja różnych systemów tlenowych do oddychania i wentylacji. Konieczne jest, aby dostępny był wystarczający materiał demonstracyjny, taki jak proste systemy masek (np. Laerdal), różne systemy ponownego oddychania (np. Wenoll) i systemy na żądanie (np. Dräger „akut 2000” lub walizka na tlen DAN). Poszczególne modele należy przedstawić w zrozumiały sposób, aby można było z powodzeniem wykonać ćwiczenia praktyczne, które należy przeprowadzić później.

Zestaw ratunkowy musi być dostępny i intensywnie z nim praktykowany. Ida rekomenduje:

  1. System ponownego oddychania Wenoll
  2. System popytu Dräger „ostry 2000”
  3. Zestaw tlenowy DAN systemu na żądanie (jeśli jest dostępny)
  4. Maski tlenowe z resuscytatorem i bez

Kurs ten jest ważny przez dwa lata, a następnie należy go powtórzyć.

O formie zaliczenia kursu decyduje Instruktor

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.