Nurkowanie w zimnej wodzie

Cel kursu

Kandydat powinien być zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowywaniem i realizacją nurkowań w zimnych wodach. Po ukończeniu kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące doboru odpowiednich opcji wejścia do wody, umieć opanować poszczególne problemy i zagrożenia nurkowań w zimnych wodach, znać wymagania stawiane sprzętowi do nurkowań w zimnych wodach oraz umieć aby go złożyć i odpowiednio skonfigurować, wiedzieć, jak prawidłowo podejść do jego zachowania dla własnego bezpieczeństwa i swojego partnera nurkowego oraz wiedzieć, jak zachowywać się w sposób przyjazny dla środowiska podczas nurkowań w zimnych wodach.

Wymagania

 • Minimalny wiek 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego
 • Poziom wyszkolenia IDA OWD lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 50
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważny certyfikat nurkowy
 • SK „nurkowanie na sucho”, „bezpieczeństwo nurkowania i ratownictwo” zalecane.

Część teoretyczna

 1. Planowanie, organizacja i realizacja nurkowań w zimnych wodach
 2. Szczególne problemy i niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem w zimnych wodach
 3. Możliwości wejścia i bezpieczeństwa
 4. Sprzęt do nurkowania w zimnych wodach
 5. Bezpieczeństwo
 6. Ochrona środowiska

Część praktyczna

 1. Porównanie i ocena różnych opcji wejścia (cechy szczególne, poziom trudności)
 2. Różnica w zimnej wodzie morskiej i śródlądowej
 3. Planowanie nurkowania
 4. Środki bezpieczeństwa i grupowanie
 5. Łańcuch ratunkowy
 6. Dostarczanie i kontrola sprzętu
 7. Zabezpieczenie punktu wejścia przed, w trakcie i po nurkowaniu w zimnej wodzie, aby uniknąć narażania osób trzecich
 8. Ochrona przez nurków bezpieczeństwa
 9. Rozpoznawanie potencjalnych punktów niebezpiecznych

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać zasady nurkowania w zimnej wodzie i praktycznie je zastosować.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.