Nurkowanie w Jaskiniach

Cel kursu

Na tym kursie uczestnik kursu poznaje techniki i umiejętności, aby móc bezpiecznie nurkować w grotach i jaskiniach. Po ukończeniu kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru odpowiednich jaskiń, umieć opanować poszczególne problemy i niebezpieczeństwa nurkowań jaskiniowych, znać wymagania dotyczące sprzętu do nurkowań jaskiniowych i umieć je odpowiednio zestawić, wie, jak zadbać o własne bezpieczeństwo i swoich partnerów nurkowych, zachowują się prawidłowo i umie zachowywać się w sposób przyjazny dla środowiska podczas nurkowań w grotach.

Wymagania dotyczące udziału w tym kursie

 • Minimalny wiek: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego
 • Poziom szkolenia: IDA ** lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 50
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie.

Część teoretyczna

 1. Kryteria dla grot nurkowych
 2. Zmienione warunki, problemy i zagrożenia
 3. Wymagany dodatkowy sprzęt do nurkowania w grotach i jaskiniach
 4. Bezpieczeństwo podczas nurkowań jaskiniowych, poznanie linii jaskiń
 5. Planowanie, przygotowanie i realizacja nurkowań w jaskiniach
 6. Zachowanie w grotach
 7. Montowanie poręczówek i ciasteczek
 8. Specyfika biologiczna jaskiń morskich a ochrona środowiska

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 3

Jeśli to możliwe, nurkowania powinny odbywać się w różnych grotach. Groty muszą spełniać wymagania tego kursu. Podczas nurkowań należy przećwiczyć:

 1. Identyfikacja odpowiednich grot
 2. Porównanie i ocena różnych grot (szczegóły, problemy)
 3. Planowanie nurkowań
 4. Środki bezpieczeństwa i grupowanie
 5. Ostrożna i powolna eksploracja
 6. Rozpoznawanie potencjalnych punktów niebezpiecznych
 7. Kontrola pływalności i techniki płetw w grocie
 8. Montowanie poręczówek i ciasteczek
 9. Postępowanie z lampą i światłem

O formie zaliczenia kursu decyduje trener

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.