Technologia - kurs podstawowy

Cel kursu

Uczestnik kursu powinien zostać przeszkolony w zakresie teorii i praktyki w zakresie obsługi, funkcjonowania, konserwacji i usuwania drobnych problemów technologii nurkowania rekreacyjnego (jeśli może to robić nieuprawniony personel). Po ukończeniu kursu powinien umieć wyjaśnić obsługę i funkcjonalność techniki nurkowania. Ponadto powinien umieć wykonywać czynności pielęgnacyjne i konserwacyjne (jeśli może to wykonywać nieupoważniony personel).

Wymagania

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
  • Liczba obowiązkowych nurkowań: -brak-

Część teoretyczna i praktyczna

Szkoenie o budowie, działaniu, utrzymaniu, czyszczeniu i usuwaniu drobnych problemów w sprzecie nurkowym

  • Inflator
  • Skrzydło -Jacket
  • Zawór do butli
  • Suchy skafander
  • Sprężarka
  • Manometry i głębokościomierze
  • Komputer nurkowy

Zaliczenie Kursu

Instruktor określa, czy uczestnik osiągnął cel kursu. Odbywa się to w części teoretycznej w formie rozmów dydaktycznych, a w części praktycznej poprzez obserwację zorientowaną na cel.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.