Night Diver

Cel kursu

Na tym kursie uczestnik kursu poznaje techniki i umiejętności, aby móc bezpiecznie planować i przeprowadzać nurkowania w nocy. Po ukończeniu kursu jako bezpieczny nurek w grupie zna specyficzne problemy i niebezpieczeństwa oraz odpowiedni sprzęt do nurkowań nocnych.

Wymagania dotyczące udziału w tym kursie:

 • Minimalny wiek: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 • Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
 • orientacja SK (nawigacja UW)
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 30
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje badania lekarskie

Część teoretyczna:

 1. Wybór i ocena nocnych miejsc nurkowych
 2. Planowanie i przygotowanie do nurkowania
 3. Dodatkowo wymagany sprzęt, zwłaszcza technologia lamp (natężenie światła, czas świecenia, liczba, pałeczki świecące)
 4. Zmienione warunki nurkowań nocnych
 5. Środki bezpieczeństwa (np. Oznakowanie wjazdu i wyjazdu, komunikacja UW, dodatkowe znaki nocne)
 6. Planowanie awaryjne
 7. Pomoce do orientacji na UW w nocy
 8. Nurkowania nocne z łodzi
 9. Osobliwości biologiczne podczas nurkowań nocnych
 10. Ochrona środowiska i wody

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 2

Nurkowania najlepiej wykonywać z lądu, w miejscu nurkowym znanym uczestnikom, w wodzie wolnej od prądu na maksymalnej głębokości 15 m. Pierwsze nurkowanie powinno rozpocząć się na bezpiecznym i płytkim brzegu bez lub z małą roślinnością (rośliny, korale) io zmierzchu.

Drugie nurkowanie powinno rozpocząć się w ciemności i powinno już obejmować samodzielne działania uczestników kursu. Zasadniczo wykonywane są tylko nurkowania no-stop (maks. 30 minut). Niedozwolone jest łączenie z innymi kursami lub nurkowanie na wrakach i w jaskiniach.

Podczas nurkowań ćwiczy się:

 • Wybór miejsca nurkowego
 • Badanie warunków bankowych oraz opcji wejścia i wyjścia
 • Planowanie nurkowań nocnych na miejscu
 • Środki bezpieczeństwa zgodnie z przygotowaniem teoretycznym
 • Orientacja (kompas, teren, księżyc, sygnały świetlne)
 • Komunikacja podczas nurkowań nocnych
 • Wyporność i trymowanie

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać  zasady nurkowań w nocy i być w stanie bezpiecznie planować takie nurkowania.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.