Kurs Odświeżający / Kurs weryfikacyjny

Kurs skierowany jest do osób, które są już certyfikowanymi nurkami i długo nie nurkowały lub chcą pogłębić, odświeżyć lub poprawić swoje umiejętności nurkowe.

Kurs jest także elementem weryfikacji posiadanych uprawnień dla kursantów przychodzących z innych organizacji.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

  1. Minimalny wiek: 10 lat (w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych)
  2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego) IDA zaleca badania lekarskie.
  3. Akceptacja warunków uczestnictwa
  4. Rozmowa z instruktorem, sprawdzenie posiadanych logowań nurkowych i certyfikatów

Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Zaleca się aby uczestnik kursu posiadał przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie starsze niż 12 miesięcy.

Poziom szkolenia dopuszczający do udziału w kursie: IDA OWD, IDA * lub równoważny po weryfikacji.

Część teoretyczna

Krótkie ustne sprawdzenie poziomu wiedzy kursanta przez Instruktora. Jeżeli są błędy, braki wiedzy to Instruktor powinien wrócić do modułu teoretycznego odpowiedniego kursu. Wówczas obowiązuje pisemny test końcowy.

Część Praktyczna

Obowiązują 4 nurkowania w wodzie otwartej, zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher4"

Zaliczenie Kursu:

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane. Instruktor decyduje o zakończeniu szkolenia.

Certyfikacja / rejestracja

Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat w zależności od certyfikowanego poziomu.