INSTRUKTOR NURKOWANIA TL1 / CMAS *

Wymagania:

 • Wiek: min. 18 lat

 • Ważne badania lekarskie nie starsze niż 6 miesięcy

 • Poziom wyszkolenia nurkowego: IDA D*** /****

 • Licencja Asystenta Instruktora IDA

 • Członkostwo w IDA

 • Kurs specjalny IDA „Medycyna Nurkowa”

 • Minimum 50 udokumentowanych nurkowań do momentu uzyskania stopnia TLA , przynajmniej 30 z nich wykonanych w ciągu 12 miesięcy od moment zgłoszenia się na egzamin i 10 z nich na głębokości pomiędzy 35 a 40m, w słodkiej lub słonej wodzie

 • posiadanie stopnia Asystenta Instruktora Nurkowania minimum przez okres 6 miesięcy w tym:

  - Potwierdzony (przez instruktora IDA) udział jako Asystent Instruktora (wykładowca i egzaminator) w kursie IDA ,* w tym w egzaminowaniu z zakresu teorii i praktyki

                  - Potwierdzony (przez instruktora IDA - przynajmniej DI 2) udział w następujących nurkowaniach egzaminacyjnych:

a) 2 nurkowania jako członek grupy w czasie egzaminu na IDA **/***,

b) 2 nurkowania jako przewodnik grupy w czasie egzaminu na IDA **/***, egzamin musi zostać oceniony przez instruktora nurkowania,

c)  1 nurkowanie jako “egzaminator” na stopień IDA **, egzamin musi zostać oceniony przez instruktora nurkowania

 • Udział w następujących w szkoleniach  wstępnych:

- Medycyna nurkowania i ratownictwo dla instruktorów nurkowania

- Technika dla instruktorów nurkowania

- Retoryka, dydaktyka , metodyka dla instruktorów nurkowania

IDA corocznie oferuje te seminaria w różnych miejscach. Seminaria innych organizacji z identycznym zakresem zagadnień również są uznawane po weryfikacji.

 • Przed egzaminem należy przedstawić list potwierdzający wykonanie wstępnych nurkowań egzaminacyjnych.

 • Udział w Zjazdach IDA wraz z prowadzeniem wykładów.

APLIKACJA

W imieniu wnioskodawcy podanie o uczestnictwo w kursie Instruktora TL1 musi złożyć Instruktor Nurkowania TL 2.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Niezaliczona część teoretyczna może być powtórzona nie wcześniej niż 6 tygodni, w trakcie innego egzaminu na instruktora nurkowania *. Cały kurs TL1 wraz z oceną (część teoretyczna) należy powtórzyć, jeżeli ocena z głównej części (test pisemny) jak i drugiej części są niezadowalające.

ZAKRES EGZAMINU

 • pisemne wypełnienie kwestionariusza

 • krótka prezentacja (czas: 10-15 min.). Odpowiedzialny DI wybiera temat z dziedziny szkoleń nurkowania, -praktyki, -fizyki, -medycyny, -fizjologii, - sprzętu lub środowiska i nurkowania. Wnioskodawca musi mieć z wyprzedzeniem przygotowane dwie krótkie prezentacje z różnych dziedzin.

 • Demonstracja umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, wymaganych po wypadku nurkowym, w tym obsługa podstawowego systemu O2. Wnioskodawca musi wykazać jego/jej zdolność do postawienia diagnozy i wymaganych środków pierwszej pomocy. Musi być również w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania z zakresu anatomii, fizjologii i ogólnej medycyny nurkowania.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Praktyczna część egzaminu odbywa się w wodach otwartych. Jeśli ta część egzaminu nie zostanie zaliczona z zadowalającym wynikiem, wykonane 5 nurkowań muszą zostać również powtórzone (zob. warunki wstępne).

ZAKRES EGZAMINU

Minimum 6 wykwalifikowanych nurkowań w ciągu 5 kolejnych dni. Co najmniej 2 z 6 nurkowań musi być wykonane z łodzi, a 3 z 6 nurkowań na głębokości 40m.

Dodatkowo:

 • 1000m holowania nurka (nurek po wypadku)

 • Nurkowanie na bezdechu na 10m

 • Pływanie na bezdechu w skafandrze neoprenowym, dystans 40m

 • Nurkowania i wyciąganie SCUBA - system dodatkowo obciążony 10 kilogramami ołowiu (wynurzanie musi być wykonana bez pomocy BC / ADV)

 • Nurkowanie na dystansie 3x35m w kierunku aparatu powietrznego

 • 3-5 nurków wykonać „nie mam powietrza” na jednym aparacie

 • Kontrolowane wynurzanie z 15m

 • Wynurzanie z 25m oddychając z kolegą z jednego ustnika

 • 5 min nurkowania bez maski, założenie jej pod wodą ponownie,

 • Prowadzenie nurka: Początkujący IDA / CMAS *

 • Prowadzenie nurka: Początkujący doznał wypadku

 • Prezentacja praktyczna: orientacja pod wodą, pływanie według wyznaczonych azymutow

 • Prezentacja praktyczna: ABC

 • Prezentacja praktyczna: aparat powietrzny
 • Nurkowanie z fajką w grupie. Wszyscy członkowie grupy są w pełni wyposażeni. Wnioskodawca jako lider grupy musi zapewnić spójność grupy i wymagane środki bezpieczeństwa
 • Wykonanie ćwiczenia ratowania partnera z głębokości 10m na powierzchnię podczas korzystania z całego dostępnego sprzętu, wykonanie odpowiednich sygnałów alarmowych na powierzchni, transport do brzegu lub łodzi, środki pierwszej pomocy oraz wszystkich innych niezbędnych czynności

 

UPRAWNIENIA

Brewety:

 • Try SCUBA

 • Junior Diver - Flipper 1

 • Junior Diver - Flipper 2

 • Skin Diver 1

 • Skin Diver 2

 • IDA Resort-Course

 • IDA Basic (Pool) Dive Brevet

 • IDA Basic

 • IDA *

 • AOWD

 • IDA Apnea*

 

KURSY SPECJALNE

 • SC Orientacja podczas nurkowania

 • SC Przewodnik Grupy

 • SC Nurkowanie nocne

 • SC Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Po udanym udziale w seminarium przedmiotowym IDA - DI także:

 • SC nurkowanie rekreacyjne w grotach oceanicznych

 

OBOWIĄZKI

Przebieg szkolenia i kwalifikacji kursantów dokonuje się zgodnie z zarządzeniami IDA.

 Powinny zostać wykorzystane zalecane materiały szkoleniowe

W ciągu roku powinno się odbywać kilka sesji szkoleniowych.

Instruktorzy DI powinni zawsze używać sprzętu nurkowego uważanego za najbardziej nowoczesny. W przypadku jego braku lub niewystarczających standardów zagranicznych, będą obowiązywać niemieckie standardy.

Instruktor DI jest zobowiązany do stałego dalszego (samo) kształcenia i do uczestnictwa w dalszych seminariach edukacyjnych dla instruktorów nurkowania.

Ponadto jest on/ona zobowiązana do pogłębiania jego/jej wiedzy we wszystkich dziedzinach nurkowania rekreacyjnego i przekazywania jej dalej.