INSTRUKTOR NURKOWANIA TL2 / CMAS **

Warunki wstępne:

 • Wiek: min. 20 lat

 • Ważne świadectwo zdolności do nurkowania zgodnie z wytycznymi IDA, nie starsze niż dwa lata, dla wnioskodawców w wieku powyżej 40 lat, nie starszye niż rok.

 • Ważna Licencja Instruktora IDA TL1 z aktywnym okresem szkoleniowym trwającym przynajmniej jeden rok, w tym co najmniej jedno rocznym okresem szkolenia jako instruktor nurkowania IDA TL1 w pełni licencjonowanym kursie IDA T**, T***, poświadczonej przez instruktora nurkowania IDA TL **.

 • Członkostwo w IDA

 • ukończony kurs specjalistyczny IDA SC „Medicine-Praxis”
 • 250 nurkowań w tym 150 udokumentowanych nurkowań do momentu uzyskania stopnia IDA TL*, przynajmniej 30 z nich wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 6 z nich na głębokości pomiędzy 35, a 40m, w słodkiej lub słonej wodzie

 • Potwierdzony (minimum przez instruktora IDA TL2) udział jako asystent (wykładowca lub egzaminator) w kursie IDA T **/T*** lub kursie specjalnym, w tym w egzaminowaniu z zakresu teorii i praktyki

 • Seminarium IDA - DI "Żeglarstwo" lub "Sternik motorowodny". (Nie dotyczy posiadaczy certyfikatu sternika motorowodnego) lub podobny międzynarodowy certyfikat żeglarskich lub motorowodnych sportów.

 • Zalecany jest udział w ITC/seminarium na jednym z seminariów lub zjazdów IDA, organizowanych przez organizację

 • Dowód ubezpieczenia OC instruktorów nurkowania.

 

APLIKACJA

Instruktor TL1 aplikuje sam w odpowiednim czasie.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Niezaliczona część teoretyczna może być powtórzone nie wcześniej niż 6 tygodni, w trakcie innego egzaminu na instruktora nurkowania TL2. Cały kurs ITC wraz z oceną (część teoretyczna) należy powtórzyć, jeżeli ocena z głównej części (test pisemny) jak i drugiej części są niezadowalające.

Szczegóły:

 • Kursant zgłasza się sam i rejestruje sie zgodnie z harmonogramem.
 • Przed egzaminem TL2 wnioskodawca musi przygotować się szczególnie w zakresie "Bezpieczeństwa i Ratownictwa Nurkowania” (podzielony na części: przed nurkowaniem, podczas nurkowania, po nurkowaniu i podczas nurkowania z łodzi). W miejscu nurkowania wnioskodawca musi przedstawić krótką prezentację na temat jednej z tych części

 • Egzamin teoretyczny obejmuje wszystkie tematy z zakresu całej dziedziny nurkowania rekreacyjnego (pisemny kwestionariusz)

 • Krótka prezentacja (czas: 10-15 min.). Egzaminator wybiera temat z dziedziny szkoleń nurkowania, -praktyki, -fizyki, -medycyny, -fizjologii, - sprzętu lub środowiska i nurkowania. Wnioskodawca musi mieć z wyprzedzeniem przygotowane dwie krótkie prezentacje z różnych dziedzin

 • Demonstracja umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, wymaganych po wypadku nurkowym, w tym obsługa podstawowego systemu O2. Wnioskodawca musi wykazać jego/jej zdolność do postawienia diagnozy i wymaganych środków pierwszej pomocy. Musi również być w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania z zakresu anatomii, fizjologii i ogólnej medycyny nurkowania.

 • Demonstracja środków pierwszej pomocy po wypadkach podczas nurkowania, w tym użycie wspólnych systemów O2. Kandydat musi umieć szybko postawić prawidłową diagnozę i udzielić niezbędnej pierwszej pomocy. Musi także umieć odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące fizjologii i medycyny nurkowej.

 • Wygłoszenie streszczenia na miejscu zdarzenia trwającego 10-15 min. Egzaminator wybierze temat z dowolnej dziedziny nurkowania rekreacyjnego; -praksja, fizyka, medycyna, fizjologia, sprzęt lub nurkowanie i środowisko. Kandydat musi być przygotowany na dwa różne z nich.

 • Udział w ćwiczeniu oddechowym wymiany DI * (jest częścią egzaminu DIA !!!). Bezpieczeństwo na zajęciach.

 • Pomoc kandydatowi DI *** w organizacji egzaminu

 • Pokaż umiejętności początkujących w basenie lub w warunkach podobnych do basenu; ocena musi wynosić co najmniej „2”.

 • Lekcja demonstracyjna dla początkującego w basenie lub w warunkach podobnych do basenu, obejmująca odprawę, organizację pod wodą, rozwiązywanie problemów i podsumowanie; ocena musi wynosić co najmniej „2” (szkolenie asystentów instruktora nurkowania).

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Praktyczna część egzaminu odbywa się w wodzie słodkiej lub słonej.

ZAKRES EGZAMINU

 • Nurkowanie nr 1: lekcja demonstracyjna do szkolenia D ** na wodach otwartych, obejmująca odprawę, organizację szkolenia pod wodą, rozwiązywanie problemów;
 • Nurkowanie nr 2: lekcja pokazowa do szkolenia D *** na wodach otwartych, obejmująca odprawę, organizację pod wodą, rozwiązywanie problemów i odprawę; ocena musi wynosić co najmniej „3”.
 • Nurkowanie nr 3: Poprowadzenie grupy nurkowej: incydenty i wypadki. Zademonstrować ratownictwo partnerskie z kontrolowanym wynurzaniem z głębokości 10 m na powierzchnię przy użyciu wszystkich dostępnych części sprzętu; sygnał alarmowy na powierzchni; transport na brzeg lub łódź (ok. 50m); natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy i rozpoczęcie dalszych działań.
 • Nurkowanie nr 4: Edukacja asystentów na specjalnym kursie. Egzaminator ogłosi przebieg (nurkowanie nocne, nurkowanie na orientację, prowadzenie grupy).
 • Nurkowanie nr 5: Lekcja demonstracyjna kursu AOWD. Naucz ćwiczenie „strzelanie z boi” i opanowanie pływalności w perfekcyjny sposób (zawis przez co najmniej jedną (1) minutę bez używania rąk i nóg, techniki płetwowe).
 • Nurkowanie nr 6: Nurkowanie głębokie: Przed nurkowaniem należy obliczyć zużycie powietrza i zaplanować z tabelą dekompresyjną.

UPRAWNIENIA

Brewety:

 • Try SCUBA

 • Junior Diver - Flipper 1

 • Junior Diver - Flipper 2

 • Skin Diver 1

 • Skin Diver 2

 • IDA Resort-Course

 • IDA Basic (Pool) Dive Brevet

 • IDA Basic

 • IDA *

 • AOWD

 • IDA **

 • MD

 • IDA Apnoe*

 • IDA ***

 

KURSY SPECJALNE

 • SC Orientacja podczas nurkowania

 • SC Przewodnik Grupy

 • SC Nurkowanie nocne

 • SC Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • SC Ratownictwo i bezpieczeństwo nurkowania

 • SC Żeglarstwo

 • SC Praktyka Medyczna z udziałem lekarza wykwalifikowanego w ratownictwie i medycynie nurkowej

Po udanym udziale w seminarium przedmiotowym IDA - DI także:

 • SC Skafander Suchy

 • SC Nurkowanie Wrakowe

 • SC Nurkowanie rekreacyjne w grotach

 • SC Nurkowanie Podlodowe

 • SC Nurkowanie NocneSC przewodnik grupy

 • SC nawigacja podwodna

 

PRZEPISY SPECJALNE:

Instruktorzy nurkowania IDA-CMAS ** / *** / ****, posiadający licencję instruktora nurkowania IDA-CMAS ** uzyskaną przed 1 czerwca 2007, są uprawnieni do udziału w kursach specjalnych: SC Skafander suchy, SC Nurkowanie wrakowe, SC Nurkowanie rekreacyjne w grotach oceanicznych, bez dodatkowego zezwolenia.