INSTRUKTOR NURKOWANIA TL2 / CMAS **

(MI – Master Instructor)

Warunki wstępne:

 • Wiek minimalny: 21 lat

 • Ważne badania lekarskie nie starsze niż 6 miesięcy, zaswiadczenie o niekaralności.

 • Ważna Licencja Instruktora IDA TL1 z aktywnym okresem szkoleniowym trwającym przynajmniej jeden rok, w tym jeden kurs IDA TL1 w odpowiedzialnej funkcji (w pełni licencjonowanej i poświadczonej przez instruktora nurkowania IDA (przynajmniej DI **)).

 • Członkostwo w IDA

 • 250 nurkowań w tym 150 udokumentowanych nurkowań do momentu uzyskania stopnia IDA T *** , przynajmniej 30 z nich wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i 6 z nich na głębokości pomiędzy 35 a 40m, w słodkiej lub słonej wodzie

 • Potwierdzony (minimum przez instruktora IDA TL2) udział jako asystent (wykładowca lub egzaminator) w kursie IDA **, IDA *** lub kursie specjalnym, w tym w egzaminowaniu z zakresu teorii i praktyki

 • Seminarium IDA - DI "Żeglarstwo". (Nie dotyczy posiadaczy niemieckiego certyfikatu "Łodzie rekreacyjne - Morze" lub podobny międzynarodowy certyfikat

 • Udział w kursie IDA ITC, wraz z oceną

 • Zalecany jest udział w ITC/seminarium na jednym z kolegiów IDA, organizowanych przez organizację

 • Zestaw Startowy IDA (z aktualnymi materiałami szkoleniowymi)

 

APLIKACJA

Instruktor TL1 aplikuje sam w odpowiednim czasie.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Niezaliczona część teoretyczna może być powtórzone nie wcześniej niż 6 tygodni, w trakcie innego egzaminu na instruktora nurkowania TL2. Cały kurs ITC wraz z oceną (część teoretyczna) należy powtórzyć, jeżeli ocena z głównej części (test pisemny) jak i drugiej części są niezadowalające.

Szczegóły:

 • Przed egzaminem TL2 wnioskodawca musi przygotować się szczególnie w zakresie "Bezpieczeństwa i Ratownictwa Nurkowania” (podzielony na części: przed nurkowaniem, podczas nurkowania, po nurkowaniu i podczas nurkowania z łodzi). W miejscu nurkowania wnioskodawca musi przedstawić krótką prezentację na temat jednej z tych części

 • Egzamin teoretyczny obejmuje wszystkie tematy z zakresu całej dziedziny nurkowania rekreacyjnego (pisemny kwestionariusza)

 • krótka prezentacja (czas: 10-15 min.). Egzaminator wybiera temat z dziedziny szkoleń nurkowania, -praktyki, -fizyki, -medycyny, -fizjologii, - sprzętu lub środowiska i nurkowania. Wnioskodawca musi mieć z wyprzedzeniem przygotowane dwie krótkie prezentacje z różnych dziedzin

 • Demonstracja umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, wymaganych po wypadku nurkowym, w tym obsługa podstawowego systemu O2. Wnioskodawca musi wykazać jego/jej zdolność do postawienia diagnozy i wymaganych środków pierwszej pomocy. On/ona musi być w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania z zakresu anatomii, fizjologii i ogólnej medycyny nurkowania.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Praktyczna część egzaminu odbywa się w oceanie.

ZAKRES EGZAMINU

Minimum 6 wykwalifikowanych nurkowań w ciągu 5 kolejnych dni. Co najmniej 2 z 6 nurkowań musi być wykonana z łodzi, a 3 z 6 nurkowań na głębokości 40m.

Szczegóły:

 • Bezpieczeństwo na statkach/łodziach

 • Asystowanie kandydatowi na DI3 w organizcji egzaminu

 • Odpowiedzialność za kurs „orientacja pod wodą”

 • Organizacja i odpowiedzialność za różne nurkowania ćwiczeniowe (zobacz DI 1)

 • Odpowiedzialność za kurs „Nurkowanie Nocne”. Jeśli nurkowanie nocne nie jest możliwe (ze względu na przepisy lokalne), należy zasymulować lub wykonać nurkowanie o zmierzchu

 • Ocena ćwiczenia na IDA** podczas nurkowania

 • 3-5 nurków wykonać „nie mam powietrza” na jednym aparacie(zobacz TL1)

 • Pływak bezpieczeństwa podczas ćwiczenia holowania na dystansie 1000m (zobacz TL1)

 • Techniki ratownicze i zarządzanie ratownictwem

 • Ratowanie i opieka nad nurkiem po wypadku przy brzegu lub na łodzi

 

UPRAWNIENIA

Brewety:

 • Try SCUBA

 • Junior Diver - Flipper 1

 • Junior Diver - Flipper 2

 • Skin Diver 1

 • Skin Diver 2

 • IDA Resort-Course

 • IDA Basic (Pool) Dive Brevet

 • IDA Basic

 • IDA *

 • AOWD

 • IDA **

 • MD

 • IDA Apnea*

 • IDA ***

 

KURSY SPECJALNE

 • SC Orientacja podczas nurkowania

 • SC Przewodnik Grupy

 • SC Nurkowanie nocne

 • SC Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • SC Ratownictwo i bezpieczeństwo nurkowania

 • SC Żeglarstwo

 • SC Praktyka Medyczna z udziałem lekarza wykwalifikowanego w ratownictwie i medycynie nurkowej

Po udanym udziale w seminarium przedmiotowym IDA - DI także:

 • SC Skafander Suchy

 • SC Nurkowanie Wrakowe

 • SC nurkowanie rekreacyjne w grotach oceanicznych

 • SC Nurkowanie Podlodowe

PRZEPISY SPECJALNE:

Instruktorzy nurkowania IDA-CMAS ** / *** / ****, posiadający licencję instruktora nurkowania IDA-CMAS ** uzyskaną przed 1 czerwca 2007, są uprawnieni do udziału w kursach specjalnych: SC Skafander suchy, SC nurkowanie wrakowe, SC nurkowanie rekreacyjnego w grotach oceanicznych, bez dodatkowego zezwolenia.