IDA Side-Mount Rebreather

Cel kursu

Kandydat powinien zostać zaznajomiony w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowywaniem i przeprowadzaniem nurkowań z powiększonym systemem aparatu oddechowego Sidemount. Po ukończeniu tego kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru użytecznych miejsc wejścia, możliwości zabezpieczenia, szczególne problemy i zagrożenia podczas nurkowania z aparatami oddechowymi sytemu Sidemount. Powinien znać wymagania sprzętowe dla systemu oddechowego Sidemount i umieć go zamontować. Powinien również wiedzieć, jak zachowywać się dla własnego bezpieczeństwa i partnera nurkowego oraz jak wykonywać nurkowania z aparatem typu side-mount-rebreather w sposób ochronny dla środowiska.

Wymagania wstępne

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dodatkowe wymagania:

 1. Minimalny wiek 18 lat
 2. Ważne zaświadczenie lekarskie nurka.
 3. Formularz odpowiedzialności / regulamin uczestnictwa IDA Side-Mount **
 4. IDA-SC-Nurkowanie-Bezpieczeństwo i ratownictwo IDA-SC-Nocne nurkowanie
 5. IDA-SC-Nitrox * lub odpowiednik
 6. Zalecane jest posiadanie brewetu skuter IDA-SC-UW
 7. Zalecane są brewety IDA-SC „Dry Diving”, „Drift Diving”, „Wreck Diving”, „Ice Diving” i „Diving in Marine Caverns”
 8. Wymagany jest dowód wystarczającego doświadczenia w nurkowaniu.
 9. Kandydat musi mieć 65 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokość 28-30 mw wodzie słodkiej i odpowiednio 38-40 mw wodzie słonej po zakończeniu kursu

Część teoretyczna

Treść taka jak IDA D3 + teoria Sidemount.

Część teoretyczną można pominąć prezentując IDA *** -Brevet, należy przeprowadzić tylko teorię dotyczącą Sidemount

Zajęcia teoretyczne:

 1. Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań z rebreatherem z boku
 2. Szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas wykonywania nurkowań z Rebreatherem  oraz procedury zabezpieczające
 3. Sprzęt do bezpiecznych nurkowań z Rebreatherem montowanym z systemem Sidemount
 4. Ochrona środowiska

Obowiązuje pisemny test z wiedzy nurkowej

Część praktyczna

Wymagane dodatkowe wyposażenie Sidemount: Dwie butle z pojedynczymi zaworami z identycznymi gazami, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o długości 2,1 m do drugiego stopnia, jeden reduktor z wężem niskociśnieniowym o normalnej długości, odpowiednie urządzenie do kontroli pływalności oraz dostateczna ochrona temperaturowa, druga maska, jedna rolka (długość liny min. 30m), worek do podnoszenia ok. 20 litrów.

Ćwiczenia Praktyczne

zgodnie z wymaganiami RSTC minimum 5 nurkowań. Część ABC jest identyczna z IDA T3. W przypadku przedstawienia brevetu IDA ***, część ABC nie jest wymagana, należy jedynie wykonać praktykę specyficzną dla Side-Mount.

Część praktyczna obejmuje:

 1. Porównanie i ocena różnych opcji pływania w Sidemount (rożne techniki, stopnie trudności)
 2. Zdejmowanie i zakładanie butli pod wodą
 3. Planowanie nurkowania
 4. Środki bezpieczeństwa i podział na grupy
 5. Wymiana automatów oddychanie na maksymalnej głębokości.
 6. Ratowanie partnerów; zapewnienie dopływu powietrza.
 7. Zabezpieczenie miejsca wejścia przed, w trakcie i po nurkowaniu w Sidemount, aby zapobiec narażaniu osób trzecich
 8. Ratowanie partnerów
 9. Praca na sprzęcie i jego kontrola
 10. Konfiguracja i obsługa sprzętu Zdawanie sobie sprawy z możliwych punktów niebezpiecznych
 11. Ochrona środowiska

Ocena zajęć praktycznych

Instruktor weryfikuje, czy kandydat osiągnął odpowiedni cel na kursie. W części teoretycznej odbywa się to poprzez udzielenie odpowiedzi na test IDA dotyczącą treści programowych przedstawioną przez prowadzącego. Czas i zasady zaliczenia egzaminu określa Instruktor.

W części praktycznej zostanie to zrobione poprzez ukierunkowaną obserwację Instruktora w celu uzyskania obiektywnej oceny z poszczególnych stanowisk ćwiczeń.

Certyfikacja / rejestracja

Potwierdzenie pomyślnego udziału w tym kursie zostanie udokumentowane podpisem przez instruktora i uczestnika w arkuszu kursu. Rejestracji dokonuje biuro główne IDA wraz z wydaniem PIC i brevet card.

Dodatkowo może zostać wystawiona naklejka na przepustkę nurka i certyfikat.