IDA Side-Mount -Instructor **

Wymagania wstępne

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

 1. Minimalny wiek: 18 lat
 2. Licencja instruktora nurkowania IDA TL * *
 3. Instruktor nurkowania IDA-Side-Mount * IDA Nitrox DI * lub odpowiednik
 4. IDA Nitrox DI * * lub odpowiednik jest zalecany Skuter IDA-Side-Mount
 5. Ważne zaświadczenie lekarskie nurka
 6. Udział w kursie instruktorskim IDA Side-Mount wymaga 60 zalogowanych Side-Mount-Dives

APLIKACJA

Instruktor TL** aplikuje sam w odpowiednim czasie.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

Komisja egzaminacyjna:

Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej jednego instruktora nurkowania IDA-Side Mount-Examiner i jednego, dla tego rodzaju egzaminu, certyfikowanego egzaminatora IDA-Examiner. Instruktorzy IDA-Side-Mount-Diving ze statusem IDA DI3 mogą uczestniczyć w egzaminie jako asystenci egzaminatora za zgodą kierownika komisji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny:

Te części egzaminu teoretycznego, które nie zostały zdane, mogą być powtórzone na innym egzaminie dla instruktorów IDA-Side-Mount-Instructor lub po konferencji IDA Side-Mount-DI-Examination Board.

W przypadku niezaliczenia części głównej (sprawdzian pisemny) i drugiej części egzaminacyjnej należy powtórzyć cały egzamin.

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony w morzu lub w jeziorze o głębokości co najmniej 30 m. Powtórzenie pojedynczych części egzaminacyjnych może być wykonane tylko po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną IDA-Side-Mount-DI-Examination Board.

Zawartość testu:

Test zgodnie z wytycznymi i praktyka na poziomie wykonania IDA Side-Mount *** wg wytycznych IDA z uwzględnieniem:

 1. Organizacja i prowadzenie nurkowań z różnymi ćwiczeniami
 2. Konfiguracja i zarządzanie sprzętem.
 3. Organizacja i prowadzenie nurkowań z różnymi ćwiczeniami Konfiguracja i zarządzanie sprzętem.
 4. Zarządzanie gazem w butlach
 5. Edukacja do Sidemount IDA ***
 6. Zarządzanie kryzysowe w czasie nurkowania.

Edukacja do zarządzania kryzysowego IDA Side-Mount ***

Treść egzaminu zostanie ogłoszona przez komisję egzaminacyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Brevetting authorization (zezwolnie na wystawienie brevetów):

 • IDA Side-Mount-Discovery
 • IDA Side-Mount *
 • IDA Side-Mount **
 • IDA Side-Mount ***
 • Skuter podwodny

Okres ważności uprawnień:

Cztery (4) lata (zgodnie z licencją instruktora nurkowania IDA).

Wymagania dotyczące rozszerzenia:

Przedłużenie zostanie przyznane automatycznie wraz z przedłużeniem licencji instruktora nurkowania.