IDA Side-Mount -Instructor *

Wymagania wstępne

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

  • Minimalny wiek: 18 lat Instruktor nurkowania IDA TL*
  • Zalecany IDA Nitrox DI * lub odpowiednik IDA-Side-Mount * * *
  • Ważne zaświadczenie lekarskie nurka
  •  Udział w kursie instruktorskim IDA Side-Mount to minimum 20 zarejestrowanych nurkowań Side-Mount-Dives

APLIKACJA

Instruktor aplikuje sam w odpowiednim czasie.

EGZAMIN

Wszystkie części egzaminu muszą być zdane w ciągu 24 miesięcy, w kolejności: teoria, praktyka.

Komisja egzaminacyjna:

Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej jednego instruktora nurkowania IDA-Side-Mount-egzaminatora i jednego, dla tego rodzaju egzaminu, certyfikowanego egzaminatora IDA. Instruktorzy IDA-Side-Mount-Diving ze statusem IDA TL mogą uczestniczyć w egzaminie jako asystenci egzaminatora za zgodą kierownika komisji egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny:

Te części egzaminu teoretycznego, które nie zostały zdane, mogą być powtórzone na innym egzaminie dla instruktorów IDA-Side-Mount-Instructor lub terminie wyznaczonym przez IDA-Side-Mount-DI-Examination Board.

W przypadku niezaliczenia części głównej (sprawdzian pisemny) i drugiej części egzaminacyjnej należy powtórzyć cały egzamin.

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony w morzu lub w jeziorze o głębokości co najmniej 30 m. Powtórzenie pojedynczych części egzaminacyjnych może być wykonane tylko po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną IDA-Side-Mount-DI-Examination Board.

Zawartość testu:

Test zgodnie z wytycznymi i praktyka na poziomie wykonania IDA Side-Mount * wg wytycznych IDA z uwzględnieniem:

  1. Organizacja i prowadzenie nurkowań z różnymi ćwiczeniami
  2. Konfiguracja i zarządzanie sprzętem.
  3. Zarządzanie gazem

Edukacja do zarządzania kryzysowego IDA Side-Mount *

Treść egzaminu zostanie ogłoszona przez komisję egzaminacyjną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Brevetting authorization (zezwolnie na wystawienie brevetów):

  • IDA Side-Mount-Discovery
  • IDA Side-Mount *

Okres ważności uprawnień:

Cztery (4) lata (zgodnie z licencją instruktora nurkowania IDA).

Wymagania dotyczące rozszerzenia:

Przedłużenie zostanie przyznane automatycznie wraz z przedłużeniem licencji instruktora nurkowania.