IDA Side-Mount Discovery

Cel kursu

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą spróbować nurkowania w systemie Sidemount. Na tym kursie będzie możliwość zapoznania się z zasadami nurkowania w systemie Sidemount oraz odbyć pierwsze zanurzenie w konfiguracji bocznej.

Wymagania wstępne:

  • Minimalny wiek: 14 lat W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest formularz zgody od rodziców lub opiekunów prawnych (zazwyczaj obojga rodziców).
  • Ważne orzeczenie lekarskie nurkowe
  • Poziom doświadczenia: IDA T1

Zdecydowanie zaleca się posiadanie ubezpieczenia medycznego nurkowania, zwłaszcza odpowiedzialności za wypadki nurkowe (np. Leczenie w komorze ciśnieniowej) (np. AQUAMED), ponieważ tego rodzaju leczenie nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kwalifikacje instruktorskie do przeprowadzenie zajęć: Instruktor: IDA – Side-Mount-DI *

Część teoretyczna:

Zapewnienie wymaganych teoretycznych i specyficznych dla systemu Sidemount informacji o sposobie nurkowania.

Test lub egzamin: -brak-

Część praktyczna:

  • Podłączanie i zdejmowanie butli
  • Ćwiczenia pływalności i poruszania się w systemie bocznym.

Dowodem na wykonanie nurkowania jest certyfikat i brevet