IDA Master Diver (MD)

Kurs Mistrza Nurkowania jest pierwszym krokiem na profesjonalnej ścieżce nurkowania. Jego uzyskanie wymaga opanowania szerokiej gamy umiejętności nurkowych oraz zdobycia doświadczenia w różnorodnych warunkach. Certyfikat IDA Master Diver potwierdza najwyższe umiejętności i doświadczenie nurkowe i jest uznawany na całym świecie jako wybitne osiągnięcie w nurkowaniu rekreacyjnym.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

  1. Minimalny wiek: 18 lat
  2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia. IDA zaleca badania lekarskie.
  3. Akceptacja warunków uczestnictwa

Posiadanie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Poziom szkolenia dopuszczający do udziału w kursie: IDA ** lub równoważny po weryfikacji przez Biuro IDA Polska i zatwierdzeniu stopnia z innej federacji.

Wymagane ukończenie przed egzaminem- kursem następujących szkoleń:

  • Kurs PPM IDA lub równoważny (nie starszy niż 12 miesięcy).
  • Orientacja IDA SK / nawigacja UW lub równoważne
  • IDA Przewodnik Grupy lub równoważny
  • Rescue-Diver
  • IDA Night Diver
  • SK Nitrox * rekomendowany
  • Wymagane 50 zalogowanych nurkowań z certyfikatem IDA **, z czego min. 10 nurkowań pomiędzy 15 -20 m,

Uwaga:
Jeśli instruktor nie zna kandydata i jego możliowści, może zrobić jedno lub więcej nurkowań z obszarów kursów specjalnych wymaganych do przystąpienia na kurs, aby być w stanie ocenić umiejętności nurkowania kandydata.

Część teoretyczna

Kandydat na Master Diver musi ukończyć pięć kursów specjalnych IDA. Instruktor może sprawdzić kursanta pod kątem wymaganego poziomu wiedzy teoretycznej.
Uczestnictwo w kursach i wymagana wiedza teoretyczna przekazywana przez instruktora jest sprawdzana w trakcie kursu.

Do szkolenia nie wliczają się kursy odbyte przed uzyskaniem AOWD lub T**.

Część Praktyczna

Obowiązkowe 5 kursów specjalnych IDA (brak równoważności z innych stowarzyszeń).
Trzy z nich to kursy obowiązkowe wyznaczone przez Instruktora, a dwa są do wyboru przez uczestnika.

Konieczne są do przeprowadzenia są Kurs Specjalistyczny IDA Deep Diving, oraz kurs IDA Nitrox jeżlei kandydat nie miał ukończnego takiego kursu wcześniej.

Zaliczenie Kursu:

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. W trakcie szkolenia będą się pojawiać pytania powtórkowe z materiałów dydaktycznych IDA. Instruktor dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane.

Na zakończonie szkolenia kandydat zdaje pisemny test on-line IDA Master Diver dostarczony przez Biuro IDA Polska. Pozytywny wynik testu powoduje zaliczenie modułu teoretycznego.

Certyfikacja / rejestracja
Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat oraz brevet.

Uprawnienia

Pomyślne ukończenie kursu upoważnia do nurkowań w wodach z innymi nurkiem o niższych stopniach lub równoważnym. Głębokość nurkowania jest dostosowywana do potrzeb i możliwości nurkujących. Może brać również udział we wszystkich szkoleniach specjalistycznych i dalszych szkoleniach nurkowych na stopień IDA ***