IDA Junior Open Water Diver (JOWD)

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zostać certyfikowanym nurkiem i nurkować na całym świecie oraz odkrywać i doświadczać fascynacji podwodnym światem, a mają ukończone co najmniej 10 lat.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek: 10 lat (w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych)
 2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA zaleca badania lekarskie.
 3. Akceptacja warunków uczestnictwa
 4. Rozmowa z Instruktorem nurkowania, który oceni możliwości przeprowadzenia kursu.

Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Zaleca się aby uczestnik kursu posiadał przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie starsze niż 12 miesięcy.

Część teoretyczna

 • Wyjaśnienie zasad wyboru odpowiedniego sprzętu ABC i DTG
 • Znaki nurkowe
 • Bezpieczeństwo nurkowania.
 • Wyjaśnienie metod wyrównywania ciśnienia
 • Podstawy medycyny nurkowej
 • Podstawy fizyki nurkowania
 • Podstawy technologii nurkowania
 • Podstawy planowania nurkowania
 • Podstawowa wiedza na temat zarządzania kryzysowego w przypadku wypadku nurkowego lub sytuacji awaryjnej pod wodą
 • Ochrona środowiska i podstawy wiedzy o faunie i florze jezior, rzek i morza.

Obowiązuje Pisemny test końcowy

Część Praktyczna

Obowiązuje 7 zajęć praktycznyc (4 na basenie lub w wodzie baseno podobnej, 3 w wodach otwartych) zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher"

Zaliczenie Kursu

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane, a określa to za pomocą pisemnego testu końcowego.

Certyfikacja / rejestracja

Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat

Uprawnienia

Zaliczenie kursu uprawnia do nurkowań prowadzonych przez nurków P***, asystentów lub instruktorów nurkowania na sprężonym powietrzu (DTG) w wodach otwartych do maksymalnej głębokości 10 m.