IDA/CMAS* - OWD

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS* - OWD

TEORIA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów.

2

Wykład

Omówienie sposobu prowadzenia zajęć.

3

Teoretyczny tok nauczania

Przegląd materiału przeznaczonego do opanowania.

4

Szkoła

Informacja na temat szkoły nurków.

5

Organizacje

Przegląd różnych związków i organizacji nurków.

6

IDA

Objaśnienie systemu IDA i zwrócenie uwagi na kursy doskonalące.

7

Historia nurkowania

Krótkie wprowadzenie na temat powstania i historii nurkowania.

8

Wyposażenie

  Maska do nurkowania: Sens zastosowania maski, materiał z którego wykonana jest maska - silikon i guma, rodzaje masek, podwójna powierzchnia uszczelniająca, pojemność maski, kąt widzenia, zachowanie szklanej części maski pod wpływem temperatury, szkła optyczne, pasek maski i część nosowa maski.

 1. Płetwy: Zadanie płetw, płetwy regulowane (na pasek), płetwy kaloszowe, twardość płetwy, tunele aerodynamiczne = dysze Venturiego, powierzchnia płetwy z gumy i tworzyw sztucznych, systemy mocowań płetw regulowanych.

 2. Fajka: Sens zastosowania fajki, długość i średnica, fajka z gumy i tworzywa, ustnik z zaworem i bez zaworu, kolor.

 3. Kombinezon mokry do nurkowania: (ze skarpetami, rękawicami, kapturem), struktura i sposób działania neoprenu, zdolność izolacyjna, siła wyporu, zachowanie pod ciśnieniem, grubość kombinezonu w zależności od temperatury wody, kombinezon jedno i dwuczęściowy.

 4. Kombinezon suchy do nurkowania: Krótko omówić rodzaje i zastosowanie.

 5. Kombinezon półsuchy do nurkowania: Tak jak kombinezon mokry, ale z manszetami i uszczelnionym zamkiem błyskawicznym – „sucha pianka“.

 6. Pas balastowy: Cel użycia pasa, kształty ciężarków ołowianych, materiały, które służą do uszycia pasa, rodzaje pasów i klamer służących do szybkiego zrzucenia pasa.

 7. Zegarek: Zastosowanie zegarka, odporność na ciśnienie, zabezpieczenie pokrętła do nakręcania, przękręcana korona, neoprenowa osłona zegarka, sposób odczytu godziny z zegarka w nocy.

 8. Głębokościomierz: Zadanie głębokościomierza, formy, system membranowy, system elektroniczny, materiały, mocowanie, minimalne wymagania.

 9. Tabela dekompresyjna : Objaśnić wybraną tabelę dekompresyjną opracowaną po 1992 r. do nurkowań pojedynczych. Sugerowane tabele: Buhlmanna – Hanna, lub Hanna.

 10. Komputer nurkowy: Objaśnić rożne systemy, minimalne wymagania, wbudowanie do konsoli, wymiana baterii - serwis.

 11. Flaga alfa: Zastosowanie.

 12. Butla: Budowa, zawór, materiały, legalizacja, wielkości i zestawy butli, rezerwa, kolor, noszaki, ciśnienie napełniania (pracy) i ciśnienie próbne, pozostałe oznaczenia, składowanie i transport.

 13. Automat oddechowy : Objaśnić budowę i funkcję pierwszego stopnia, budowę i funkcję drugiego stopnia, pojęcie „ciśnienie otoczenia”, „cisnienie średnie”, „ciśnienie w butli”, przyłączenia.

 14. Oktopus: Zadanie oktopusa, czynnik cenowy, bezpieczeństwo.

 15. Manometr wysokiego ciśnienia: Budowa oraz funkcja, długość węża.

 16. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe: Budowa i funkcja, konstrukcje jedno- i dwupowłokowe, kamizelki, „śliniaki“, minimalne wymagania, mocowanie butli i innych elementów sprzętu na jackecie, dodatkowe urządzenia napełniające powietrzem.

 17. Kompas: Rodzaje, budowa i funkcja, (wskazania na dodatkowy kurs IDA).

 18. Latarka nurkwa: zastosowanie, kształty i wielkości, zasilanie akumulatorowe i bateryjne, lampa zastępcza, (wskazania na kurs IDA nurkowania w nocy.)

 19. Linki bezpieczeństwa: Cel i zastosowanie, długość i materiał.

9

Obsługa i zasady obchodzenia się ze sprzętem powietrznym

Konserwacja , czyszczenie, pielęgnacja i obchodzenie się z wyposażeniem. Wskazania na potrzebę przeprowadzenia konserwacji niektórych przedmiotów wyposażenia u wyspecjalizowanych dystrybutorów .

10

Zasady bezpieczeństwa

Podać ogólne zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie i po wodą podczas nurkowania i po jego zakończeniu.

11

Planowanie
i organizacja

Wskazanie kierownika grupy, warunki środowiska, dobór sprzętu, plan nurkowania, przygotowania do sytuacji awaryjnych.

12

Ochrona środowiska

Zachowanie po przybyciu nad wodę, po wejściu i opuszczeniu wody, tarowanie podczas nurkowania, respektowanie świata roślin i zwierząt.

13

Czynności ratownicze

Objaśnienie czynności ratowniczych, zasad kierowania w sytuacjach awaryjnych i czynności przygotowujące do takich sytuacji (droga ewakuacji, sprzęt ratowniczy - AMBU, inhalator).

14

Partnerska współpraca

Wytłumaczenie konieczności i przebiegu partnerskiej współpracy.

15

Fizyka nurkowania

 

 1. System jednostek SI: Wytłumaczyć podstawowe wielkości ważne dla nurkowania, podstawowe jednostki i skróty . Objaśnić pojęcia: „siła”, „ciśnienie”, „objętość”, „ilość gazu”.

 2. Ciśnienie i siła: Przedstawić związek pomiędzy ciśnieniem a siłą, rozkład ciśnienia powietrza w atmosferze, rozkład ciśnienia w wodzie, ciśnienie w butli ze sprężonym powietrzem.

 3. Ilość powietrza: Obliczyć ilość powietrza w butli na podstawie znajomości ciśnienia
  i objętości butli, wyjaśnić pojęcie „wentylacja minutowa“, ilość oddechów na minutę, pojemność płuc i przeprowadzić ćwiczenia na obliczanie zużycia powietrza oddychanego.

 4. Prawo Boyle-Mariotte: Wyjaśnić związek pomiędzy ciśnieniem a objętością i temperaturą. Przeprowadzić obliczenia.

 5. Prawo Archimedesa: Wytłumaczyć na podstawie przykładów, wyjaśnić równowagę hydrostatyczną (pływalność zerowa).

 6. Prawo Daltona: Objaśnić skład powietrza, wykazać związek pomiędzy ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem cząstkowym.

 7. Prawo Gay-Lussac`a: Przedstawić wpływ temperatury i zachowanie się pewnej zamkniętej ilości gazu używąjac w tym celu przykładów odnoszących się do nurkowania.

 8. Prawo Henry`ego: Omówić rozpuszczalność gazów w cieczach w zależności od ciśnienia otoczenia.

 9. Akustyka: Słyszalność i ustalanie położenia pod wodą, prędkość rozchodzenia się dźwięku nad i pod wodą.

 10. Optyka: Widzenie pod wodą, indeks załamania światła, kolory pod wodą.

 11. Przewodzenie ciepła: Objaśnić zdolność przewodzenia ciepła w wodzie ipowietrzu, wpływ na nurkowanie.

16

Fizjologia nurkowania, choroby nurkowe

 

 1. Ucho: Budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, pęknięcie błony bębenkowej.

 2. Płuco: Przedstawić anatomię płuca i dróg oddechowych , wytłumaczyć pojęcia „pojemność życiowa”, „objętość zalegająca” i „objętość martwa”.

 3. Uklad krążenia: Omówić mały i duży układ krążenia, oraz ich funkcje.

 4. Hiperwentylacja: Definicja pojęcia i wpływ na zawartość O2 i CO2 we krwi.

 5. Niedotlenienie (w tym „uśnięcie“): Skutki i sposoby uniknięcia.

 6. Przegrzanie: Skutki i sposoby uniknięcia.

 7. Uraz ciśnieniowy: Definicja pojęcia, omówić uraz ciśnieniowy

 • oczu (wyrównanie ciśnienia wewnątrz maski).

 • uszu (rozdarcie błony bębenkowej, przeziębienie, zatyczki do uszu).

 • zatok przenoszonych (przeziębienie).

 • zębów (plomby, dziury).

 • płuca (zależność objętości od cisnienia), odma, zatory gazowe.

 • przewodu pokarmowego (jedzenie wzdymających potraw).

 • skóry

Poinformować o sposobach uniknięcia powyższych urazów oraz działaniach pierwszej pomocy.

 • Azot: Właściwości i działanie azotu na organizm człowieka pod zwiększonym ciśnieniem. Narkoza azotowa (efekt „Martini“) Objawy i sposoby zapobiegania.

 • Czas dekompresji zerowej: Definicja pojęcia i znaczenie dla nurków, krzywa dekompresji zerowej.

 • Choroba dekompresyjna (ciśnieniowa): Definicja pojęcia, objawy (od lekkich do ciężkich) i sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pojęcie leczenia hiperbarią.

 • Przechłodzenie organizmu: objawy w zależności od stadium i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 • Pierwsza pomoc w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania – resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Sprawdzenie funkcji życiowych, sztuczne oddychanie, masaż pośredni serca, podawanie tlenu. Wskazanie na obowiązkowe szkolenia IDA

 • Protokół z wypadku podczas nurkowania.

 • Wstrząs: Przyczyny, objawy i sposoby postępowania.

 • Toksyczne działanie tlenu.

17

Znaki dawane ręką

Pokazać i objaśnić znaki pokazywane ręką pod wodą.

18

 

Mała lekcja o węzłach

Pokazać i przećwiczyć węzeł ratowniczy i węzły cumownicze.

 

19

Egzamin teoretyczny

Test pisemny.

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS*

PRAKTYKA - BASEN DLA POCZĄTKUJĄCYCH / OTWARTY AKWEN .

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Nabranie podstawowych rzyzwyczajeń na małej głębokości

  Kombinezon z neoprenu: Przyzwyczajanie się do ograniczonej swobody ruchów i do siły wyporu wody poprzez pływanie po powierzchni.

 1. Pas balastowy z ciężarkami: Nakładanie pasa i zrównoważenie siły wyporuw płytkiej wodzie, dobór pasa do kombinezonu.

 2. Maska: Wkładanie maski i obserwacja otoczenia na powierzchni wody.

 3. Fajka: Wkładanie fajki i pływanie po powierzchni oddychając przez fajkę.

 4. Płetwy: Nakładanie płetw i przyzwyczajanie się do pływania w płetwach.

2

Podstawowe ćwiczenia w basenie lub na otwartym akwenie o maksymalnej głębokości 5 m

 

 • Wydmuchiwanie wody z maski: Wyjaśnić różne techniki i kilkakrotnie zatopić maskę w wodzie sięgającej do bioder, zdjąć maskę - ponownie ją nałożyć i wydmuchać.
 • Wydmuchanie wody z fajki: Objaśnić technikę i kilkakrotnie zatopić fajkę i wydmuchać.

 • Pływanie w płetwach: Zademonstrować prawidłowe ruchy i pływać po powierzchni wody oddychając przez fajkę.

 • Sposoby pływania w płetwach: Na boku, na brzuchu i na plecach.

 • Sposoby zanurzania się.

 • Nurkowanie na odległość: Według osobistych możliwości - max.: 20 m.
  w kombinezonie z neoprenu i 25 m. bez.

 • Nurkowanie na czas: Według osobistych możliwości - max: 30 sek.

 • Nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości - max.: w ciągu minuty 3 x zanurkować na 3,5 metra.

 • Skoków: Dwa rodzaje skoków z wysokości jednego metra.

 • Pływanie w płetwach: Pływanie na 1000 metrów łącznie, po 150 m. w jednej płetwie, na przemian na przemian na prawym i lewym boku, na plecach i brzuchu.

 • Pływanie z holowanie na odcinkach po 100 metrów minimum trzema sposobami.

 • Ratownictwo: minimum 50 metrów dopłynięcie w płetwach, wydobycie manekina lub pozoranta, który „ulegl wypadkowi” i transport na brzeg, tam demonstracja pierwszej pomocy.

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS* - OWD

PRAKTYKA - BASEN/OTWARTY AKWEN (W POWIETRZNYCH APARATACH NURKOWYCH)

 

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Przyzwyczajanie się do sprzętu

 • Znaki pokazywane ręką: Wyjaśnienie i odpytanie ze znajomości znaków pokazywanych ręką.

 • Omówienie nurkowania.

 • Nakładanie sprzętu: Poprawne złożenie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania,prawidłowe nakładanie sprzętu z pomocą drugiej osoby.

 • Partnerska współpraca: Wzajemne sprawdzenie sprzętu po nałożeniu.

 • Pierwsze nurkowanie: Przyzwyczajanie się do oporu podczas oddychania,wyrównanie ciśnienia.

2

Ćwiczenia ze sprzętem na głębokości 5-10 metrów, w zależności od poziomu wyszkolenia i warunków w wodzie: ABC, aparat powietrzny, kombinezon neoprenowy, pas balastowy, urządzenia ratowniczo – wypornościowe.

 

 • Odpytanie z najważniejszych znaków pokazywanych ręką pod wodą.

 • Omówienie nurkowania i ćwiczeń.

 • Sprawdzenie funkcjonowania i nałożenie sprzętu.

 • Prowadzenie partnerskiej współpracy: Przed każdym nurkowaniem należy wykonać
  pozycje od a) do d) !

 • Drugie nurkowanie: Na małej głębokości kilkakrotnie zalać maskę i wydmuchać, zdjąć maskę - ponownie nałożyć i wydmuchać. Nadawanie i reagowanie na znaki dawane ręką, świadome tarowanie, tarowanie z użyciem własnego oddechu, tarowanie na różnych głębokościach.

 • Trzecie nurkowanie: Wyjąć automat oddechowy z ust, przenieść za plecy, po chwili złapać i ponownie włożyć do ust, oddychanie naprzemienne, oddychanie z alternatywnego źródła powietrza.

 • Czwarte nurkowanie: Dwa skoki (dwa rodzaje) z małej wysokości (0,5 m. - 1 m.), wynurzanie z oddychaniem na przemian do głębokości 3 m, oddychanie na przemian podczas płynięcia, wydobycie na brzeg, demonstracja pierwszej pomocy i przywracania pracy serca i płuc.

 • Piąte nurkowanie: Symulowane, przeprowadzane z zachowaniem kontroli nad szybkością awaryjne wynurzanie się, tarowanie z użyciem ust na głębokości 5 m., wydobywanie „nieprzytomnego” nurka na powierzchnię i transport na ląd tylko w jednej płetwie.

 • Szóste nurkowanie: powtórzenie i przeegzaminowanie ze zdobytej wiedzy.