IDA DIVER *

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ D1 IDA DIVER*

Wnioskodawca musi być zaznajomiony z teorią i praktyką podstawowej wiedzy wymaganej do udziału w nurkowaniach na wodach otwartych. Ukończenie tego kursu umożliwia nurkowanie w towarzystwie doświadczonego nurka (przynajmniej IDA **). Proszę zapoznać się z uwagami w odniesieniu do dobierania grup nurkowych  IDA według  zaleceń w preambule niniejszego rozporządzenia egzaminacyjnego.

Warunki wstępne:

 • Wiek minimalny: 14 lat
 • W przypadku nieletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych (zwykle obojga
 • rodziców).
 • Ważne badania lekarskie.
 • Kurs Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej nie starszy niż jeden rok
 • Poziom wyszkolenia: żaden
 • Wymagane nurkowe ubezpieczenie zdrowotne, szczególnie od odpowiedzialności cywilnej

płetwonurka (np. leczenie komora ciśnieniowa) jest zalecane (np. AQUAMED), ponieważ ten rodzaj leczenia nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uwagi:

 • Nie więcej niż dwa nurkowania ćwiczeniowe dziennie z aparatem powietrznym.
 • Część teoretyczną i ćwiczenia bez aparatu powietrznego można pominąć po przedstawianiu brevetu IDA Pool Diver Brevet nie starszego niż 15 miesięcy.
 • Część teoretyczna i pierwsze nurkowanie na wodzie  otwartej mogą zostać  pominięte po przedstawianiu brevetu IDA Basic Diver Brevet nie starszego niż 15 miesięcy.
 • Równoważne ćwiczenia bez aparatu powietrznego mogą być pominięte przy przedstawianiu brevetu IDA Apnea-Brevet nie starszego niż 3 lata.

 

Kwalifikacje instruktora nurkowania:

Instruktor: IDA-DI*, -DI **, DI ***, -DI ****. Instruktorzy IDA-CMAS Apnea posiadają kwalifikacje aby potwierdzić ćwiczenia na sprzęcie ABC bez aparatu powietrznego.

Część teoretyczna:

Część teoretyczna może zostać pominięta po przedstawieniu brevetu IDA Side-Mount *.

Ilość lekcji: 6

Program:

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące rekreacyjnego nurkowania z aparatem powietrznym jak i bez.

Zawartość testów:

Uczestnik musi wypełnić kwestionariusz IDA dla D* zawierający materiał szkoleniowy. Czas trwania i zasady dotyczące zdania testu teoretycznego są określone w kwestionariuszu.

Część praktyczna:

Ćwiczenia (ze sprzętem ABC):

 • Pływanie na bezdechu przez 30 sekund (dystans ok. 10m)
 • Pływanie na bezdechu na odległość  20m w kombinezonie neoprenowym lub 25m bez.
 • Nurkowanie na bezdechu 3 razy na 2 do 5 metrów w ciągu 1 minuty.
 • 20min pływania w płetwach iż  fajką, obejmujących w odległości co najmniej 500 m, po

5min na brzuchu, na plecach, na boku i tylko z jedną płetwą.

 • 50m pływania z fajką do nurka z aparatem powietrznym, nurek jest na głębokości 2 do 5m

i musi być wyprowadzony na powierzchnię, a następnie przetransportowany na powierzchni na

 • odległość 50m.
 • Dwa skoki do wody, zgodne z przepisami, w pełnym sprzęcie (aparacie nurkowym),  z wysokości 0.5m (dwa różne style skoków).

Nurkowania ćwiczeniowe (z aparatem powietrznym).

Nurkowanie nr 1 do nurkowania nr 4 odbywają się na głębokości 6 do 15m / trwają co najmniej 15min / w stosunku co najmniej jeden instruktor na jednego uczestnika.

 • Nurkowanie nr 1

Przed nurkowaniem: kompletne i prawidłowe ubieranie, kompletne sprawdzenie sprzętu;

po nurkowaniu: kompletne i prawidłowe utrzymanie systemu.

Podczas nurkowania: "Zdejmowanie i puszczanie drugiego stopnia i odzyskanie go samodzielnie, wiszącego za plecami".

Zdejmowanie i ponowne zakładanie maski a następnie dmuchanie maski na głębokości

5m.

 • Nurkowanie nr 2

Wykonanie kontroli pływalności za pomocą inflatora na trzech różnych głębokościach.

Pokazanie i odpowiedzenie na 5 różnych znaków nurkowych.

Zdejmowanie drugiego stopnia z regulatora w odległości 5m do instruktora

(partner nurkowy); ponadto, nurkowanie (płynięcie w kierunku partnera) sygnalizując "nie ma powietrza " i kontynuowanie nurkowania oddychając z drugiego automatu instruktora przez 5 min.

 • Nurkowanie nr 3

Nurkowanie na jednym ustniku razem z partnerem nurkowym (instruktor) na maksymalnej głębokości (głębokość do ustalenia przez instruktora).

Na otwartej wodzie kontrolowane wynurzanie z odpowiednią prędkością z maksymalnej głębokości, aż na powierzchnię podczas oddychania z drugiego układu zasilania powietrzem wnioskodawcy (głębokość do ustalenia przez instruktora).

Wyprowadzenie partnera nurkowania "po wypadku" na powierzchnię, dopłynięcie do brzegu (lub łodzi), a na końcu przetransportowanie go na lądzie (odległość 50m).

Wykonaj demonstrację pozycji "bocznej ustalonej" i ułożenia przeciwwstrząsowego (z nogami powyżej serca) .

Kursant musi wymienić czynności, które należy wykonać w celu ratowania życia.

 • Nurkowanie nr 4

Na otwartej wodzie kontrolowane wynurzanie z odpowiednią prędkością z maksymalnej głębokości 10 metrów aż na powierzchnię z wyraźnym przystankiem na głębokości 3m na 1min.

Pływanie z fajką po powierzchni w dowolnie wybranej pozycji przez 10 minut, w pełnym sprzęcie nurkowym.

 • Nurkowanie nr 5

Czas trwania: minimum 15 min / Stosunek: 1 instruktor na uczestnika.

Nurkowanie w trudnych warunkach. (np. na głębokości od 15 do 20m, nurkowanie nocne, nurkowanie z łodzi, nurkowanie w prądzie lub nurkowanie w ograniczonej widoczności)

 

Ocenianie:

Po ocenie testu pisemnego i po wykonaniu ćwiczeń części praktycznej pod kierunkiem i nadzorem instruktora, określi on, czy uczestnik osiągnął odpowiedni poziom wyszkolenia, zgodny z celem kursu.

 

W trakcie rozmowy z uczestnikiem instruktor oceni jego/jej postępy i po zakończeniu kursant otrzyma informację na temat swojej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym.

 

Certyfikacja:

Pomyślne ukończenie kursu IDA oczywiście będzie dokumentowane przez naklejki, pieczęć i podpis instruktora nurkowania w książeczce uczestnika. Ponadto uczestnik otrzyma IDA ID-Card.

 

Uprawnienia:

(Należy przestrzegać zaleceń IDA w odniesieniu do dobierania określonych grup nurkowych

w preambule niniejszego rozporządzenia egzaminacyjnego).

Nurek IDA * jest ponadto uprawniony do uczestnictwa w szkoleniu  IDA ** w dowolnym kursie specjalnym IDA (wg zaleceń instruktora odpowiedzialnego za szkolenie).