IDA Advanced Open Water Diver (AOWD)

Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i nurkować niezależnie z inwym nurkiem tj. nurkować z nurkiem na tym samym poziomie uprawnień. Uczestnik zapoznał się w teorii i w praktyce z zasadami wykonywania nurkowań s wodach otwartych podczas innych szkoleń nurkowych. Po ukończeniu kursu nurek powinien być w stanie bezpiecznie planować nurkowania na znanych wodach i mieć możliwość prowadzenia ich niezależnie.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek: 15 lat (w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych)
 2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego) IDA zaleca badania lekarskie.
 3. Akceptacja warunków uczestnictwa
 4. Kurs IDA Pierwsza Pomoc (nie starszy niż 12 miesięcy) lub równoważny
 5. Kurs Specjalistyczny Orientacja Podwodna IDA / nawigacja UW lub równoważny
 6. Kurs Specjalistyczny Kierownik Grupy IDA SK / lider nurkowy lub odpowiednik
 7. 25 zalogowanych nurkowań (potwierdzonych przez minimum z nurkiem IDA **, z czego min. 10 nurkowań na 15-25 m) wykonanych po kursie OWD lub IDA*

Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Poziom szkolenia dopuszczający do udziału w kursie: IDA OWD, IDA * lub równoważny po weryfikacji.

Zaleca się aby uczestnik kursu posiadał przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie starsze niż 12 miesięcy. Zaleca się również posiadanie szkolenia SK Nitrox.

Część teoretyczna

 • Podstawy nawigacji podwodnej
 • Podstawy głębokiego nurkowania
 • Podstawy pływalności, trymowania (dostosowana konfiguracja sprzętu do nurkowania), podstawy technik pływania przy pomocy płetw.
 • Znaki nurkowe
 • Urazy nurkowe
 • Fizyka nurkowania
 • Podstawy planowania nurkowania
 • Podstawy przywództwa grupowego w zespole nurkowym, sytuacje awaryjnee pod wodą
 • Podstawy nurkowania wrakowego
 • Pływanie z boją sygnalizacyjną w nocy
 • Ochrona środowiska, wiedza o faunie i florze jezior, rzek i morza.

Szkolenie teoretyczne jest prowadzone w taki sposób aby uczestnik przestudiował wiedzę na zasadzie „samonauki” (otrzymane skrypty), a przed każdym nurkowaniem odpowiada na pytania zawarte w materiałach szkoleniowych IDA. Instruktor odpowiada na pytania, które pojawiają się przed każdym nurkowaniem, podsumowuje istotne i ważne kwestie, koryguje błędy, a każde zaliczone nurkowanie potwierdza pieczątką i swoim podpisem a także podpisem uczestnika na karcie zaliczeń szkolenia.

Obowiązuje Pisemny test końcowy

Część Praktyczna

Obowiązuje 4 specjalistycznych nurkowań zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher" - 3 nurkowania obowiązkowe z programem nauczania i 1 do wyboru przez kursanta

Zaliczenie Kursu

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. W trakcie szkolenia będą pojawiać się pytania powtórkowe z materiałów dydaktycznych IDA. Instruktor dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane, a określa to za pomocą pisemnego testu końcowego.

Certyfikacja / rejestracja

Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat

Uprawnienia

Pomyślne ukończenie kursu upoważnia do nurkowań w znanych wodach z innym nurkiem AOWD lub równoważnym do nurkowań do głębokości 30 m. Nurek AOWD może brać również udział we wszystkich szkoleniach specjalistycznych.