IDA DIVER **

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ D2 IDA DIVER**

 

Wnioskodawca musi być zaznajomiony z teorią i praktyką podstawowej wiedzy wymaganej do udziału w niezależnych nurkowaniach wykonywanych wspólnie z partnerami na tym samym poziomie wyszkolenia na otwartej wodzie. Ukończenie tego kursu umożliwia planowanie i prowadzenie nurkowań na znanych akwenach. Proszę zapoznać się z uwagami w odniesieniu do dobierania grup nurkowych  IDA według  zaleceń w preambule niniejszego rozporządzenia egzaminacyjnego.

Warunki wstępne:

 • Wiek minimalny: 16 lat
 • W przypadku nieletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych (zwykle obojga
 • rodziców).
 • Ważne badania lekarskie.
 • Kurs Resucytacji Krążeniowo-Oddechowej nie starszy niż jeden rok (zalecane)
 • Poziom wyszkolenia:  IDA D* lub ekwiwalent
 • Kurs specjalny „Orientacja”
 • Kurs specjalny „przewodnik grupy”
 • Kurs specjalny „Biologia wody morskiej i słodkiej” jest zalecany
 • Wymagane jest udokumentowane doświadczenie. Wnioskodawca musi mieć co najmniej 25 zalogowanych nurkowań, z tego co najmniej 10 nurkowań do 15-25m, aby na koniec szkolenia otrzymać brevet.
 • Wymagane nurkowe ubezpieczenie zdrowotne, szczególnie od odpowiedzialności cywilnej

płetwonurka (np. leczenie komora ciśnieniowa) jest zalecane (np. AQUAMED), ponieważ ten rodzaj leczenia nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uwagi:

 • Nie więcej niż dwa nurkowania ćwiczeniowe dziennie z aparatem powietrznym.
 • Równoważne ćwiczenia bez aparatu powietrznego mogą być pominięte przy przedstawianiu brevetu IDA Apnea-Brevet nie starszego niż 3 lata.

 

Kwalifikacje instruktora nurkowania:

Instruktor: IDA-DI*, -DI **, DI ***, -DI ****. Instruktorzy IDA-CMAS Apnea posiadają kwalifikacje aby potwierdzić ćwiczenia na sprzęcie ABC bez aparatu powietrznego.

Część teoretyczna:

Część teoretyczna może zostać pominięta po przedstawieniu brevetu IDA Side-Mount *.

Ilość lekcji: 6

Program:

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące rekreacyjnego nurkowania z aparatem powietrznym jak i bez.

Zawartość testów:

Uczestnik musi wypełnić kwestionariusz IDA dla D** zawierający materiał szkoleniowy. Czas trwania i zasady dotyczące zdania testu teoretycznego są określone w kwestionariuszu.

Część praktyczna:

Ćwiczenia (ze sprzętam ABC):

 • Pływanie na bezdechu przez 45 sekund (dystans ok. 10m)
 • Pływanie na bezdechu na odległość  25m w kombinezonie neoprenowym lub 30m bez.
 • Nurkowanie na bezdechu 7,5m na wodzie otwartej.
 • 40min pływania w płetwach iż  fajką, obejmujących w odległości co najmniej 1000 m, po

10min na brzuchu, na plecach, na boku i tylko z jedną płetwą.

 • 100m pływania z fajką do nurka z aparatem powietrznym, nurek jest na głębokości  5m

i musi być wyprowadzony na powierzchnię, a następnie przetransportowany różnymi sposobami holowania na powierzchni na odległość 100m.

 • Skoki do wody, zgodne z przepisami, w pełnym sprzęcie ale bez aparatu nurkowego,  z wysokości 0.5m a następnie założenie aparatu powietrznego na powierzchni wody.

Nurkowania ćwiczeniowe (z aparatem powietrznym).

Na głębokości 12 do 25m / trwają co najmniej 15min

 • Nurkowanie nr 1: (1 uczeń na instruktora)

Wyraźnie zasygnalizowanie trzech znaków nurkowych,  czytanie tabliczki do pisania pod wodą, utrzymanie odległość 1-2m od dna na różnych poziomach głębokości podczas zmiany

głębokość kilka razy, dno nie może zostać zmącone.  Kontrolowana prędkość

wynurzania na otwartej wodzie, bez użycia płetw, do głębokości 6m z wyraźnym

przystankiem na 9m. Ustalenie pływalności z możliwością powietrza wdmuchiwanego przez ustnik do jacketu.

 

 • Nurkowanie nr 2: (1 uczeń na instruktora)

Wykonaj oddychanie z jednego ustnika na maksymalnej głębokości (ustalonej przez instruktora). Na wodzie otwartej wykonaj kontrolowane wynurzanie aż do powierzchni  oddychając

z octopusa studenta (max. głębokość ustalona przez instruktora). Pływanie w pełnym sprzęcie do nurkowania 15min w pozycji dowolnej.

 

 • Nurkowanie nr 3: (1 uczeń na instruktora)

Przed nurkowaniem: Kompletne i prawidłowe zakładanie całego sprzętu przed nurkowaniem, sprawdzenie sprzętu (swojego i partnera), po nurkowaniu: prawidłowa konserwacja sprzętu po nurkowaniu. W trakcie nurkowania: całkowite odpięcie i zapięcie pasa balastowego,

wymiana zintegrowanych kieszeni na ołów z rękawicami pod wodą, wynurzenie po 10min. Ustawienie azymutu w kompasie w odległości około 100m i nurkowanie w kierunku tego punktu na głębokości 3-5m. Odchylenie nie powinno być większe niż 10 metrów.

 

 • Nurkowanie nr 4: maksimum 2 uczniów na instruktora)

Przygotowanie, udzielenie wskazówek i odprawa z całego nurkowania (w ciągu dnia,

w normalnych warunkach). Drugi nurek udaje nurka z "jedynie marginalnym

doświadczeniem "i dlatego w trakcie przygotowywania, udzielania wskazówek i odprawy musi być traktowane ze szczególną uwagą. Symulacja sytuacji "nie mam powietrza”: drugi partner  sygnalizuje "brak powietrza", kursant przekazuje swój główny pierwszy stopień i oddycha z własnego octopusa. Zakończenie ćwiczenia po 5min. Alternatywa:  Symulacja: Zamarznięcie pierwszego stopnia: kursant zamyka zawór w pierwszym stopniu i kontynuuje oddychanie z innego automatu. Ćwiczenie należy wykonać w płytkich wodach.

 

 • Nurkowanie nr 5: maksimum 2 uczniów na instruktora)

Transport partnera nurkowego po "wypadku", wynurzenie z głębokości 12m do

5m, a następnie powoli na powierzchnię. Kursant musi holować "ofiarę wypadku "na powierzchni do brzegu lub łodzi (co najmniej na długości 50m). Demonstracja i wyjaśnienie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycja boczna ustalona i ułożenie przeciwwstrząsowe. Przygotowanie protokołu wypadku nurkowego (uwzględniając ważne dane z wypadku nurkowego dla lekarza pogotowia, zobacz: formularz wypadkowy IDA).

 

Ocenianie:

Po ocenie testu pisemnego i po wykonaniu ćwiczeń części praktycznej pod kierunkiem i nadzorem instruktora, określi on, czy uczestnik osiągnął odpowiedni poziom wyszkolenia, zgodny z celem kursu.

 

W trakcie rozmowy z uczestnikiem instruktor oceni jego/jej postępy i po zakończeniu kursant otrzyma informację na temat swojej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym.

 

Certyfikacja:

Pomyślne ukończenie kursu IDA oczywiście będzie dokumentowane przez naklejki, pieczęć i podpis instruktora nurkowania w książeczce uczestnika. Ponadto uczestnik otrzyma IDA ID-Card.

 

Uprawnienia:

(W kwestii podziału na grupy nurkowe decydujące są ustalenia z preambuły niniejszego rozporządzenia.)

Nurek IDA-Diver ** (D2) jest ponadto uprawniony do uczestnictwa w szkoleniu  IDA *** i w dowolnym kursie specjalnym IDA.