IDA/CMAS** - MSD

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS** - MSD - TEORIA .

 

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów.

2

Wykład

Omówienie sposobu prowadzenia zajęć.

3

Teoretyczny tok nauczania

Dokonać przeglądu przeznaczonego do opanowania materiału.

4

Szkoła

Informacja na temat szkoły nurków.

5

Organizacje

Przegląd różnych związków i organizacji nurków.

6

IDA

Objaśnienie systemu IDA ze zwróceniem uwagi na kursy doskonalące.

7

Historia nurkowania

Krótkie wprowadzenie na temat powstania i historii nurkowania.

8.

Wyposażenie

 

 • Maska do nurkowania: Sens zastosowania maski, materiał z którego wykonana jest maska - silikon i guma, rodzaje masek, podwójna powierzchnia uszczelniająca, pojemność maski, kąt widzenia, zachowanie szklanej części maski pod wpływem temperatury, szkła optyczne, pasek maski i część nosowa maski.

 • Płetwy: Zadanie płetw, płetwy regulowane (na pasek), płetwy kaloszowe, twardość płetwy, tunele aerodynamiczne = dysze Venturiego, powierzchnia płetwy z gumy i tworzyw sztucznych, systemy mocowań płetw regulowanych.

 • Fajka: Sens zastosowania fajki, długość i średnica, fajka z gumy i tworzyw sztucznych, ustnik z zaworem i bez zaworu, kolor.

 • Kombinezon mokry do nurkowania: (ze skarpetami, rękawicami ,kapturem), struktura i sposób działania neoprenu, zdolność izolacyjna, siła wyporu, zachowanie pod ciśnieniem, grubość kombinezonu w zależności od temperatury wody, kombinezon jedno- i dwuczęściowy.

 • Kombinezon suchy do nurkowania: Krótko omówić rodzaje i zastosowanie.

 • Kombinezon półsuchy do nurkowania (sucha pianka): Tak jak kombinezon mokry,, ale z manszetami i zamkiem błyskawicznym gazo-szczelnym.

 • Pas balastowy: Cel użycia pasa, kształty ciężarków ołowianych, materiały, które służą do uszycia pasa, rodzaje pasów i klamer służących do szybkiego zrzucenia pasa.

 • Zegarek: Zastosowanie zegarka, odporność na ciśnienie, zabezpieczenie pokrętła do nakręcania, przekręcana korona, neoprenowa osłona zegarka, sposób odczytu godziny z zegarka w nocy.

 • Głębokościomierz: Zadanie głębokościomierza, formy, system membranowy, system kapilarny, elektroniczny, materiały, mocowanie, minimalne wymagania.

 • Tabela dekompresyjna : Objaśnić wybraną tabelę dekompresyjną opracowaną po 1992 r. dla nurkowań powtarzalnych. Zalecane tabele Buhlmann Hahn lub Hahn.

 • Komputer nurkowy: Objaśnić rożne typy, minimalne wymagania, wbudowanie do konsoli, wymiana baterii - serwis.

 • Flaga alfa: Zastosowanie.

 • Butla: Budowa, zawór, materiały, legalizacja, wielkosci i zestawy butli, rezerwa, kolor, noszaki, ciśnienie pracy i ciśnienie próby, pozostałe oznaczenia, składowanie i transport.

 • Automat oddechowy: Objaśnić budowę i funkcję pierwszego stopnia, budowę i funkcję drugiego stopnia, pojęcie „ciśnienie otoczenia”, „cisnienie średnie”, „ciśnienie w butli”, przyłączenia.

 • Oktopus: Zadanie oktopusa, czynnik cenowy, bezpieczeństwo.

 • Manometr wysokiego ciśnienia: Budowa oraz funkcja, długość węża.

 • Urządzenia ratowniczo-wypornościowe: Budowa i funkcja, materiały, konstrukcje jedno- i dwupowłokowe, kamizelki, „chomąta“, alternatywne źródła zasilania, minimalne wymagania, przymocowanie butli .

 • Kompas: Rodzaje, budowa i funkcja, (wskazania na specjalny kurs IDA).

 • Latarka do nurkowania: Cel, kształty i wielkości, zasilanie akumulatorowe i bateryjne, lampa zastępcza (wskazania na kurs IDA nurkowania w nocy).

 • Linki bezpieczeństwa: Cel i zastosowanie, długość i materiał.

9

Obsługa i zasady obchodzenia się ze sprzętem powietrznym

Konserwacja, czyszczenie, pielęgnacja i obchodzenie się z wyposażeniem. Wskazania na potrzebę przeprowadzenia konserwacji niektórych przedmiotów wyposażenia u wyspecjalizowanych dystrybutorów.

10

Zasady bezpieczeństwa

Podać ogólne zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie i pod wodą podczas nurkowania i po jego zakończeniu.

11

Planowanie i organizacja

Wyznaczenie kierownika grupy, warunki środowiska, dobór sprzętu, plan nurkowania, przygotowanie do sytuacji awaryjnych.

12

Ochrona środowiska .

Zachowanie po przybyciu nad wodę, po wejściu i opuszczeniu wody, tarowanie podczas nurkowania, respektowanie świata roślin i zwierząt.

13

Czynności ratownicze

Objaśnienie czynności ratowniczych, zasad kierowania w sytuacjach awaryjnych i czynności przygotowujące do takich sytuacji (droga ewakuacji, sprzęt ratowniczy - AMBU, inhalator).

14

Partnerska współpraca

Wytłumaczenie konieczności i przebiegu partnerskiej współpracy.

15

Fizyka nurkowania

 • System jednostek SI: Wytłumaczyć podstawowe wielkości ważne dla nurkowania, podstawowe jednostki i skróty . Objaśnić pojęcia: „siła”, „ciśnienie”, „objętość”, „ilość gazu”.

 • Ciśnienie i siła: Przedstawić związek pomiędzy ciśnieniem a siłą, rozkład ciśnienia powietrza w atmosferze, rozkład ciśnienia w wodzie, ciśnienie w butli ze sprężonym powietrzem.

 • Ilość powietrza: Obliczyć ilość powietrza w butli na podstawie znajomości ciśnienia i objętości butli, wyjaśnić pojęcie liczba oddechów na minutę, minutowa objętość oddechowa, przeprowadzić ćwiczenia na obliczanie zużycia powietrza oddychanego.

 • Prawo Boyle-Mariotte: Wyjaśnić związek pomiędzy ciśnieniem, objętością i przeprowadzić obliczenia.

 • Prawo Archimedesa: Wytłumaczyć na podstawie przykładów, wyjaśnić równowagę hydrostatyczną (pływalność zerowa).

 • Prawo Daltona: Objaśnić skład powietrza, wykazać związek pomiędzy ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem cząstkowym, przeprowadzić obliczenia.

 • Prawo Gay-Lussac`a: Przedstawić wpływ temperatury i zachowanie się pewnej zamkniętej ilości gazu na przykładach odnoszących się do nurkowania.

 • Prawo Henry`ego: Omówić rozpuszczalność gazów w cieczach w zależności od ciśnienia otoczenia.

 • Akustyka: Słyszalność i ustalanie położenia pod wodą, prędkość rozchodzenia się dźwięku nad i pod wodą.

 • Optyka: Widzenie pod wodą, indeks załamania światła, kolory pod wodą.

 • Przewodzenie ciepła: Objaśnić zdolność przewodzenia ciepła w wodzie ipowietrzu, wpływ na nurkowanie.

16

Fizjologia, medycyna i choroby nurkowe

 1. Ucho: Budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, pęknięcie błony bębenkowej.

 2. Płuco: Przedstawić anatomię płuca i dróg oddechowych , wytłumaczyć pojęcia „pojemność życiowa”, „objętość zalegająca” i „objętość martwa”.

 3. Uklad krążenia: Omówić mały i duży układ krążenia. Ich rola w procesach życiowych i nurkowaniu.

 4. Hiperwentylacja: Definicja pojęcia i wpływ na zawartość O2 i CO2 we krwi.

 5. Niedotlenienie (w tym uśnięcie): Skutki i sposoby uniknięcia.

 6. Przegrzanie: Skutki i sposoby uniknięcia.

 7. Uraz ciśnieniowy: Definicja pojęcia, omówić uraz ciśnieniowy

 • oczu (wydech do maski).

 • uszu (rozdarcie błony bębenkowej, przeziębienie, zatyczki do uszu).

 • zatok przenoszonych (przeziębienie).

 • zębów (plomby, dziury).

 • płuca - rodzaje, objawy, (odma, zatory gazowe).

 • przewodu pokarmowego (jedzenie wzdymających potraw).

 • skóry (dobór skafandra).

Poinformować o sposobach uniknięcia powyższych urazów oraz działaniach pierwszej pomocy.

 • Azot: Właściwości i działanie azotu na organizm człowieka pod zwiększonym ciśnieniem. Narkoza azotowa (efekt Martini): Oddziaływanie i sposoby zapobiegania.

 • Czas dekompresji zerowej: Definicja pojęcia i znaczenie dla nurków, krzywa dekompresji zerowej.

 • Choroba dekompresyjna (ciśnieniowa): Definicja pojęcia, objawy (od lekkich do ciężkich) i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 • Wychłodzenie organizmu: Objawy w zależności od stadium wychłodzenia i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 • Zatrucia (O2, CO2, spalinami CO i inne).

 • Rany powstałe na skutek ugryzienia przez zwierzęta morskie i sposoby udzielania pierwszej pomocy.

 • Sprawdzenie funkcji życiowych, sztuczne oddychanie, masaż serca, podawanie tlenu. Wskazanie na obowiązkowe szkolenie IDA.

 • Protokół z wypadku podczas nurkowania.

 • Wstrząs: Przyczyny, objawy i sposoby postępowania.

 • Toksyczne działanie tlenu

 • Kwalifikacja zdrowotna nurków - amatorów

17

Obliczenia

Kompletne obliczenia używane podczas nurkowania na głębokościach od 0 do 70 metrów od punktu zerowego normalnego.

18

Znaki dawane ręką

Pokazać i objaśnić znaki pokazywane ręką pod wodą.

19

Lekcja o węzłach

Pokazać i przećwiczyć węzły: ratowniczy, cumowniczy, rybacki, szotowy, bramszotowy itd., półsztyk i sztyk.

20

Egzamin Teoretyczny

Test pisemny .

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS** - MSD - PRAKTYKA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Ćwiczenia podstawowe

 • Nurkowanie na odległość: Według osobistych możliwości, max: 25 m. w kombinezonie z neoprenu i 30 m. bez.

 • Nurkowanie na czas: Według osobistych możliwości, max - 45 sek.

 • Nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości, max. - 7,5 metra.

 • Pływanie w płetwach: Pływanie na dystansie 1500 metrów łącznie, po 200 m. w jednej płetwie na przemian na prawym i lewym boku, na brzuchu, na plecach.

 • Ratownictwo: 150 m. dopłynięcie w płetwach, wydobycie manekina lub pozoranta, który „uległ wypadkowi” z głębokości 5 m. i doholowanie go na ląd, demonstracja przywracania pracy serca i płuc.

 • Rodzaje skoków: Dwa rodzaje skoków z wysokości dwóch metrów.

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA IDA/CMAS** - MSD - PRAKTYKA - (POWIETRZNE APARATY NURKOWE)

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Ćwiczenia ze sprzętem na głębokości 12 - 25 m. w zależności od warunków i poziomu wyszkolenia

 • Pierwsze nurkowanie: Pokazać podstawy partnerskiej współpracy oraz sprawdzenie funkcji sprzętu, tarowanie 1 - 2 m nad dnem, pływanie w płetwach (bez kontaktu z dnem i bez wzbijania szlamu) oraz podwodne znaki (instruktor podaje je w formie pisemnej) natomiast kandydat reaguje w odpowiedni sposób.

 • Drugie nurkowanie: Wynurzanie się bez użycia inflatora. Napełnianie kamizelki tylko za pomocą ust zachowując normalną prędkość wynurzania (10 m/min) aż do 6 m z wyraźnym zatrzymaniem na 9 m.

 • Trzecie nurkowanie : Wynurzanie z przemiennym oddychaniem z zatrzymaniem na 3 minuty na 3 m. Po zakończonym nurkowaniu przepłynąć po powierzchni wody 200 m. na fajce.

 • Czwarte nurkowanie: Przepłynąć pod wodą w pełnym wyposażeniu odcinek 100 m. i z powrotem przy pomocy kompasu w kierunku podanym przez instruktora. Na końcu należy zdjąć i ponownie założyć jedną płetwę w rękawicach neoprenowych, oraz odpiąć i ponownie założyć pas z ciężarkami.

 • Piąte nurkowanie: Prowadzenie grupy (odprawa, prowadzenie, ponowna odprawa), przy tym udostępnianie przez kandydata własnego automatu oddechowego jednemu z członków prowadzonej przez siebie grupy.

 • Szóste nurkowanie : Ratowanie nieprzytomnej osoby, która „uległa wypadkowi” na głębokości 15 m., 100 metrowe holowanie na ląd (do łodzi). Demonstracja przywracania pracy serca i płuc jak też ułożenia w pozycji bocznej ustalonej. Wypełnienie protokołu powypadkowego.