IDA DIVER ***

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ  D3 IDA DIVER***

Wnioskodawca musi być zaznajomiony z teorią i praktyką podstawowej wiedzy wymaganej do udziału i planowania niezależnych nurkowań w trudnych warunkach. Ukończenie tego kursu umożliwia planowanie i prowadzenie nurkowań w trudnych warunkach oraz  planowanie i wykonywanie regularnych nurkowań z mniej doświadczonymi nurkami (przynajmniej IDA *). Proszę zapoznać się z uwagami w odniesieniu do dobierania grup nurkowych  IDA według  zaleceń w preambule niniejszego rozporządzenia egzaminacyjnego.

Warunki wstępne:

 • Wiek minimalny: 18 lat
 • Ważne badania lekarskie.
 • Kurs Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej nie starszy niż jeden rok (zalecane)
 • Poziom wyszkolenia:  IDA D* lub ekwiwalent
 • Kurs specjalny „Nocne nurkowanie”
 • Kurs specjalny „Bezpieczeństwo i ratownictwo nurkowe”
 • Kurs specjalny „Skafander suchy”, „Nurkowanie w prądzie”, „Nurkowanie wrakowe”, „Nurkowanie podlodowe”, „Nurkowanie w jaskiniach morskich” są zalecane
 • Wymagane jest udokumentowane doświadczenie. Wnioskodawca musi mieć co najmniej 65 zalogowanych nurkowań, z tego co najmniej 10 nurkowań do 28-30m w wodzie słodkiej lub 38-40m w wodzie słonej, aby na koniec szkolenia otrzymać brevet.
 • Wymagane nurkowe ubezpieczenie zdrowotne, szczególnie od odpowiedzialności cywilnej

płetwonurka (np. leczenie komora ciśnieniowa) jest zalecane (np. AQUAMED), ponieważ ten rodzaj leczenia nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uwagi:

 • Nie więcej niż dwa nurkowania ćwiczeniowe dziennie z aparatem powietrznym.
 • Równoważne ćwiczenia bez aparatu powietrznego mogą być pominięte przy przedstawianiu brevetu IDA Apnea-Brevet nie starszego niż 3 lata.
 • Kwalifikacje instruktora nurkowania:
 • Instruktor: IDA-DI **, DI ***, -DI ****. Instruktorzy IDA-CMAS Apnea posiadają kwalifikacje aby potwierdzić ćwiczenia na sprzęcie ABC bez aparatu powietrznego.

Część teoretyczna:

Część teoretyczna może zostać pominięta po przedstawieniu brevetu IDA Side-Mount *.

Część teoretyczna "Żeglarstwo" może być pominięta, jeżeli kursant uczestniczył w kursie specjalnym IDA "żeglarstwo".

Ilość lekcji: 6

Program:

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące samodzielnego rekreacyjnego nurkowania w trudnych warunkach, z aparatem powietrznym jak i bez (patrz: IDA program szkolenia).

Zawartość testów:

Uczestnik musi wypełnić kwestionariusz IDA dla D*** zawierający materiał szkoleniowy. Czas trwania i zasady dotyczące zdania testu teoretycznego są określone w kwestionariuszu.

Część praktyczna:

Kandydat musi zdać następujące ćwiczenia (ze sprzętem ABC):

 • Pływanie na bezdechu przez 60 sekund (dystans ok. 10m)
 • Pływanie na bezdechu na odległość  45m w kombinezonie neoprenowym lub 40m bez.
 • Nurkowanie na bezdechu 10m na wodzie otwartej.
 • 60min pływania w płetwach iż  fajką, obejmujących w odległości co najmniej 1500 m, po

15min na brzuchu, na plecach, na boku i tylko z jedną płetwą.

 • 150m pływania z fajką do nurka z aparatem powietrznym, nurek jest na głębokości  7,5m

i musi być wyprowadzony na powierzchnię, a następnie przetransportowany różnymi sposobami holowania na powierzchni na odległość 150m.

 • Przywiązanie liny węzłem cumowniczym do obiektu na głębokości 5m.

 

Nurkowania ćwiczeniowe (z aparatem powietrznym).

Nurkowanie nr 1 do nurkowania nr 4 odbywają się na głębokości 20 do 40m / trwają co najmniej 15min

 • Nurkowanie nr 1: (1 uczeń na instruktora)

Działając jako przewodnik grupy: dopilnować aby każdy członek grupy utrzymywał dystans z 1-2m od dna na różnych poziomach głębokości, aby nie zmącić dna. Kontrolowane wynurzanie bez użycia płetw z głębokości 20 m do 3m, z wyraźnym przystankiem na głębokości 9m i przystankiem na 6m trwającym 1min. Przystanek na 3m trwający 3min. Dopuszczalna jest kontrola pływalności poprzez ustnik.

 

 • Nurkowanie nr 2: (maksimum 2 uczniów na instruktora)

Działając jako przewodnik grupy: odwrócić główny drugi stopień w kierunku partnera na głębokości 20m. Oddychać z alternatywnego drugiego stopnia oraz inicjować kontrolowane wynurzanie w otwartej wodzie do głębokości 6m. Na tej głębokości zamienić z powrotem drugie stopnie. Ustawić boję na 6m na szpuli do powierzchni i kontynuować wynurzanie z przystankiem bezpieczeństwa na 3m trwającym 3min. Na powierzchni przewodnik grupy pływa przez 20 minut w pełnym wyposażeniu, w dowolnej pozycji.

 

 • Nurkowanie nr 3: (maksimum 2 uczniów na instruktora)

Działając jako przewodnik grupy: nadzorować prawidłowe sprawdzenie i przygotowanie sprzętu  całej grupy. Przewodnik grupy ustawia boję na początku nurkowania na głębokości 20m. Przeprowadzić nurkowanie jako przewodnik grupy od boi i z powrotem (nawigacja). Jeśli nie odnaleziono boi, wynurzenia razem z grupą, ustalić azymut i prowadzić grupę do boi. Przewodnik grupy jest odpowiedzialny za wyjęcie boi.

 

 • Nurkowanie nr 4: (maksimum 3 uczniów na instruktora)

Działając jako przewodnik grupy: transport partnera nurkowego po "wypadku", wynurzenie z głębokości 12m do 5m, a następnie powoli na powierzchnię, angażując całą grupę (przynajmniej na dystansie 100m). Demonstracja i wyjaśnienie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycja boczna ustalona i ułożenie przeciwwstrząsowe. Przygotowanie protokołu wypadku nurkowego;  ponownie angażując i prowadząc całą grupę.

 

 • Nurkowanie nr 5: (głębokość 6-15m, czas: min. 15 minut, maksimum 2 uczniów na instruktora)

Przygotować, prowadzić, zakończyć i podsumować nurkowanie nocne (pozostała część nurkowania prowadzona jest w normalnych warunkach).

 

 

Ocenianie:

Po ocenie testu pisemnego i po wykonaniu ćwiczeń części praktycznej pod kierunkiem i nadzorem instruktora, określi on, czy uczestnik osiągnął odpowiedni poziom wyszkolenia, zgodny z celem kursu.

 

W trakcie rozmowy z uczestnikiem instruktor oceni jego/jej postępy i po zakończeniu kursant otrzyma informację na temat swojej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym.

 

Uprawnienia:

(W kwestii podziału na grupy nurkowe decydujące są ustalenia z preambuły niniejszego rozporządzenia.)

IDA-Diver***  jest uprawniony do planowania, wykonywania i prowadzenia nurkowania całej grupy.

Po uzyskaniu od IDA DI stopnia IDA Diver *** nurek jest uprawniony do pracy w bazie/szkole nurkowej IDA, pod nadzorem IDA DI.

Wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

IDA *** musi uczestniczyć w seminariach dla instruktorów dotyczących: Medycyny/ Ratownictwa, Technik i Retoryka przed rozpoczęciem pracy na rzecz bazy/szkoły.

IDA-Diver *** jest ponadto uprawniony do zarejestrowania się z IDA-DI ** dla dalszego szkolenia i uzyskania stopnia IDA Diving Assistant Instruktor.