IDA*** (T3) – CMAS***/Gold

To najwyższy stopień rekreacyjny i pierwszy krok na tzw. ścieżce zawodowej. Stopień P3 świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się pracy z ludźmi - zarządzanie nurkowaniami oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników na różnego typu wyjazdach nurkowych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego, oficjalne pomaganie instruktorom przy prowadzeniu kursów oraz profesjonalną organizację wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą. Kurs przygotowuje do rozpoczęcia pracy w bazach nurkowych na całym świecie.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek: 18 lat
 2. Posiadanie stopnia IDA Master Diver (rekomendowany) lub IDA **
 3. Oświadczenie własne o stanie zdrowia. IDA zaleca badania lekarskie.
 4. Akceptacja warunków uczestnictwa

Posiadanie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Poziom szkolenia dopuszczający do udziału w kursie: IDA Master Diver jako rekomendowny lub IDA** - dopuszcza się stopnie z innej organizacji po uzuskanej weryfikacji.

Wymagane ukończenie przed kursem następujących szkoleń:

 • Kurs PPM IDA lub równoważny (nie starszy niż 12 miesięcy)
 • Orientacja IDA SK / Nawigacja UW lub równoważne
 • IDA Przewodnik Grupy lub równoważny
 • IDA Rescue Diver lub równoważny
 • Nurkowanie nocne IDA lub równoważne

Zalecane jest nurkowanie

 • IDA Ice Diving
 • IDA Dry Diving
 • IDA Wreck Diving
 • IDA SK w jaskiniach morskich - rekomendowane

Wymagane jest 65 zalogowanych nurkowań z certyfikatem Master Diver IDA lib IDA**, z czego min. 10 na głębokości 28-30 m w słodkiej wodzie lub 38-40 m głębokości w słonej wodzie

Uwaga:
Jeżeli przedstawiony zostanie certyfikat IDA Side-Mount ***, odpowiednia część teoretyczna zostanie pominięta.

Część teoretyczna:

 • Podstawy fizyki nurkowania
 • Podstawy medycyny nurkowej
 • Podstawy technologii nurkowania
 • Podstawy praktyki nurkowej (środowisko nurkowe)
 • Podstawy teorii dekompresji
 • Planowanie nurkowania i obliczanie zużycia powietrza
 • Podstawy głębokiego nurkowania
 • Podstawy nurkowania z nitroksem
 • Nurkowanie z łodzi
 • Organizacja grupy nurkowej
 • Bezpieczeństwo nurkowania

Treść egzaminu:
Uczestnik odpowiada na pytania testowe przesłane on-line przez Biuro IDA z góry określonym minimalnym wynikiem do zaliczenia. Po egzaminie  Instruktor odpowiada na pytania i napotkane trudności podczas testu. Test jest omawiany wspólnie, uczestnik wraz z Instruktorem korygują błędy i potwierdzają pieczęcią instruktora nurkowania, podpisem i podpisem uczestnika na stronie testu po jego wydrukowaniu. Oryginał Testu jest przesyłany do Biura IDA Polska.

Część Praktyczna

Obowiązkowe ćwiczenia na bezdech (ćwiczenia ze sprzętem ABC):

 • 60 sekund nurkowania ze stałą zmianą lokalizacji (do około 10 m).
 • Nurkowanie na odległość 45 m w kombinezonie neoprenowym, przy zachowaniu 10 m głębokości nurkowania w wodach otwartych.
 • 60 minut pływania z fajką z odległości co najmniej 1500 m, w tym 15 minut na klatce piersiowej, na boku, na plecach.
 • 150 m pływania z fajką, zanurkowanie na głębokość 5 m do leżącego tam nurka, transport na powierzchnię wody i powrót 100 m do brzegu, każde 50 m holowania innym sposobem.
 • Przymocowanie liny do obiektu na głębokości 5 m

Ćwiczenia nurkowe:

Obowiązuje 5 specjalistycznych nurkowań zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher".

Zaliczenie Kursu:

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. W trakcie szkolenia będą się pojawiać pytania powtórkowe z materiałów dydaktycznych IDA. Instruktor dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane, a określa to za pomocą pisemnego testu końcowego.

Oceniając test pisemny i nadzór nad ćwiczeniami praktycznymi, instruktor nurkowania musi zweryfikować, czy uczestnik w pełni spełnił wymagania tego brevetu.

Instruktor przesyła kartę zaliczonych ćwiczeń i wyniku egzaminu do IDA Coure Directora, który zatwierdza wynik.

Certyfikacja / rejestracja
Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat

Uprawnienia

Pomyślne ukończenie kursu upoważnia do nurkowań w wodach z innymi nurkiem o niższych stopniach lub równoważnym. Głębokość nurkowania jest dostosowywana do potrzeb i możliwości nurkujących. Może brać również udział we wszystkich szkoleniach specjalistycznych i dalszych szkoleniach nurkowych na stopień IDA Master Diver. Asystuje i pomaga instruktorowi.

Nurek IDA *** jest uprawniony do uczestnictwa w kursie IDA ****, Asystenta Instruktora IDA TL-A