IDA Basic (Basic Diver / Supervised Diver)

Kurs jest skierowany do osób, które chcą zostać certyfikowanymi nurkami, a nie mają wystarczająco dużo czasu na kurs IDA Open Water Diver lub kurs IDA *. Kurs zawiera wszystkie niezbędne podstawy teorii nurkowania oraz cztery nurkowania szkoleniowe w ograniczonej ilości  na otwartych wodach lub basenie, które są obowiązujące podczas kursu IDA OWD lub IDA *, dodatkowo ćwiczenia na bezdech IDA *.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie:

 1. Minimalny wiek: 15 lat (w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych).
 2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego) IDA zaleca badania lekarskie.
 3. Akceptacja warunków uczestnictwa

Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Część teoretyczna

 • Wyjaśnienie zasad wyboru odpowiedniego sprzętu ABC i sprzętu nurkowego.
 • Odprawa i Znaki nurkowe
 • Bezpieczeństwo nurkowania i sytem Buddy.
 • Wyjaśnienie metod wyrównywania ciśnienia
 • Podstawy medycyny nurkowej
 • Podstawy fizyki nurkowania
 • Podstawy technologii nurkowania
 • Podstawy planowania nurkowania
 • Podstawowa wiedza na temat zarządzania kryzysowego w przypadku wypadku nurkowego lub sytuacji awaryjnej pod wodą
 • Ochrona środowiska i podstawy wiedzy o faunie i florze jezior, rzek i morza.

Obowiązuje Pisemny test końcowy

Część Praktyczna

Obowiązuje 4 zajęcia praktyczne na basenie lub wodzie basenopodobnej oraz 2 na wodach otwartych zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher" - wymagania egzaminacyjne dla nurków

Obowiązkowe ćwiczenia ze sprzętem ABC:
Ćwiczenia te można wykonać w basenie w dowolnej kolejności:

 • 30 sekund nurkowania z ciągłą zmianą lokalizacji (przepłynięcie około 10 m)
 • 25 m nurkowania na odległość bez skafandra i w kombinezonie do 20 m
 • Zanurkowanie na bezdechu 3 krotnie w ciągu 1 minuty na głębokości od 2 m do 5 m.
 • 20 minut pływania z fajką, pokonując dystans co najmniej 500 m, po 5 minutach nurek leży na klatce piersiowej, na boku, na plechach. Ćwiczenie wykonuje się w pletwach.
 • płynąc z fajką nurkową 50m w kierunku płetwonurka, który znajduje się na głębokości od 2 do 5m i wyciągnięcie go na powierzchnię. Transportowanie płetwonurka 50m do brzegu.

Zaliczenie Kursu

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane, a określa to za pomocą pisemnego testu końcowego.

Certyfikacja / rejestracja

Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat.

Zaliczenie kursu uprawnia do nurkowań prowadzonych przez nurków P***, asystentów lub instruktorów nurkowania na sprężonym powietrzu (DTG) w otwartych wodach do maksymalnej głębokości 12 m.

Kursant może po zakończeniu kursu odbyć dodatkowe nurkowania i szkolenie teoretyczne w celu uzyskania stopnia IDA Open Water Divers lub IDA * bez odbywanie przedmiotowych kursów od początku. Realizacja tych szkoleń musi jednak nastąpić nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia kursu.