Nurkowanie Podlodowe - Ice Diver

Cel kursu

Kursant powinien zostać zaznajomiony z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i realizacją nurkowań lodowych w teorii i praktyce. Po ukończeniu kursu nurek zna kryteria decyzyjne dotyczące wyboru odpowiednich opcji wejścia i ochrony, potrafi opanować szczególne problemy i niebezpieczeństwa związane z nurkowaniami podlodowymi, zna wymagania dotyczące sprzętu do nurkowań podlodowych i potrafi je odpowiednio zestawić, umie zadbać o własne bezpieczeństwo a jego partner nurkowy zachowuje się prawidłowo, wie, jak zachowywać się w sposób przyjazny dla środowiska podczas nurkowań lodowych.

Wymagania

 • Minimalny wiek 18 lat
 • Poziom wyszkolenia IDA ** lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 100 nurkowań w zimnej wodzie
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważny certyfikat nurkowy
 • Zalecane jest posiadania Kursu specjalistycznego w suchym skafandrze i nocnego nurkowania

Część teoretyczna

 • Planowanie, organizacja i realizacja nurkowań lodowych
 • Szczególne problemy i niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem podlodowym
 • Sprzęt do nurkowania podlodowego
 • Bezpieczeństwo, prowadzenie po linii i grupa bezpieczeństwa
 • Ochrona środowiska

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 3

 • Porównanie i ocena różnych opcji wejścia (cechy szczególne, poziom trudności)
 • Różnica w strukturze lodu w morzu i wodach śródlądowych
 • Planowanie nurkowania
 • Środki bezpieczeństwa i grupowanie
 • Pierwsza pomoc i ratownictwo
 • Dostarczanie i kontrola sprzętu
 • Zabezpieczenie punktu wejścia przed, w trakcie i po nurkowaniu pod lodem, aby uniknąć narażania osób trzecich
 • Ochrona przez nurków asekurujących
 • Kontrola pływalności pod lodem
 • Ostrożna i powolna eksploracja
 • Rozpoznawanie potencjalnych punktów niebezpiecznych
 • Ochrona środowiska

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać zasady nurkowań pod lodem.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.