Drift Diver

Cel kursu

Na tym kursie uczestnik kursu uczy się technik i umiejętności, aby móc bezpiecznie nurkować w prądach lub pływach. Po ukończeniu kursu powinien posiadać wiedzę o tworzeniu i przebiegu prądów, umieć rozpoznawać i oceniać prądy, planować i przeprowadzać nurkowania w dryfie z lądu i łodzi oraz umieć podejmować odpowiednie działania w nagle trudnych warunkach .

Wymagania dotyczące udziału w tym kursie

 • Minimalny wiek: 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego
 • Poziom szkolenia: IDA ** lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 50
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie.

Część teoretyczna

 1. Tworzenie prądów i rodzaje prądów
 2. Wpływy pływów i wiatrów
 3. Tabela pływów
 4. Rozpoznawanie i ocena prądów
 5. Planowanie nurkowań w prądzie
 6. Kierunek nurkowania w prądach
 7. Środki bezpieczeństwa (np. Linia przepływu)
 8. Ustalenia ze sternikiem łodzi (np. Ponton, sygnalizacja awaryjna)
 9. Zawartość odprawy przed nurkowaniem
 10. Działania w trudnych warunkach

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 3. Nurkowania najlepiej wykonywać z łodzi (w przypadku nurkowań pływowych z lądu). Można realizować zajęcia przy prędkości przepływu maksymalnie 1 węzeł. Podczas nurkowań należy przećwiczyć:

 1. Ustalenie prądu przed nurkowaniem
 2. Zacznij nurkować pod prąd
 3. Szukaj cieni płynących
 4. Sprawdź kierunek przepływu za pomocą kompasu.
 5. Wykrywać różnicę czasu pomiędzy nurkowaniem z prądem i pod prąd
 6. Płyń z prądem po powierzchni w kierunku łodzi / wyjścia
 7. Nurkowanie w dryfie z użyciem bojki

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać zasady nurkowania w pradach i być w stanie bezpiecznie planować takie nurkowania.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.