Dive Leader – Przewodnik Grupy

Cel kursu

Na tym kursie uczestnik kursu poznaje techniki i umiejętności bezpiecznego planowania nurkowań i umiejętności prowadzenia grupy nurkowej. Po ukończeniu kursu powinien znać podstawowe elementy bezpiecznego przywództwa w grupie, umieć ocenić członków grupy i umieć odpowiadać członkom grupy, opanować komunikację w grupie nurkowej oraz być w stanie zabezpieczyć grupy nurkowe powyżej i poniżej woda.

Wymagania

 • Minimalny wiek: 15 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 • Poziom szkolenia: IDA OWD lub równoważny
 • Liczba obowiązkowych nurkowań: 10
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie.

 Część teoretyczna

 1. Techniki przywództwa nad i pod wodą
 2. Komunikacja w grupie nurkowej
 3. Skład grupy nurkowej
 4. System znajomych i sprawdzanie znajomych
 5. Planowanie nurkowania i obliczanie zużycia powietrza
 6. Odprawa i podsumowanie
 7. Obserwuj, podejmuj decyzje i reaguj na zdarzenia nad i pod wodą
 8. Co zrobić, jeśli partner zaginie pod wodą
 9. Orientacja nad i pod wodą
 10. Co to jest grupa bezpieczeństwa na lądzie lub na pokładzie i kiedy jest to konieczne.
 11. Prowadzenie list nurkowań.

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 4
Nurkowania mają na celu wzmocnienie teorii jako ukierunkowane ćwiczenia praktyczne i dać kandydatowi możliwość zastosowania jej pod nadzorem. Nurkowania należy przeprowadzać w grupach od 2 do maksymalnie 5 osób (w zależności od widoczności pod wodą). Instruktor lub dyplomowany asystent nie powinien należeć do grupy nurkowej, ale raczej jako obserwator wskazywać na problemy, które pojawiły się podczas odprawy i dawać wskazówki, jak ich uniknąć. We wszystkich nurkowaniach odpowiedzialny instruktor wyznacza z praktyki nurkowej zadania, które należy rozwiązać, aby teoria została zastosowana w praktyce.

 1. Organizacja grupy nurkowej.
 2. Odprawa i podsumowanie
 3. Planowanie nurkowania
 4. Prawidłowy skład grupy i formacja pod wodą
 5. Prawidłowa komunikacja podczas nurkowania
 6. Nauczenie się, jak brać odpowiedzialność za grupę.
 7. Dowiedz się o zachowaniach, które można wykorzystać do przewodzenia grupom.
 8. Obserwacja i spójność grupy w wodzie.
 9. Identyfikacja problemów z nurkowaniem w grupie.
 10. Prawidłowa reakcja na problemy nad i pod wodą

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać zasady prowadzenia grupy, znaki nurkowe, zasady dekompresji i być w stanie bezpiecznie planować nurkowania.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej

Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej.

Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.