Deep Diver

Na tym kursie uczestnik kursu poznaje techniki i umiejętności bezpiecznego planowania i przeprowadzania nurkowań na głębokościach do 40 m.

Po ukończeniu kursu powinien znać kryteria decyzyjne dotyczące wyboru odpowiednich miejsc nurkowych, umieć opanować specyficzne problemy i niebezpieczeństwa nurkowań głębokich, znać wymagania dotyczące sprzętu do nurkowań głębokich i umieć je odpowiednio zestawić.

Wymagania dotyczące udziału w tym kursie

 • Minimalny wiek 18 lat
 • Poziom wyszkolenia IDA ** lub równoważny
 • Wymaga liczba obowiązkowych nurkowań: minimum 25 po ukończeniu IDA ** lub równoważny
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego). IDA rekomenduje ważne badania lekarskie

Część teoretyczna

 • Planowanie, organizacja i realizacja głębokich nurkowań
 • Obliczanie zużycia powietrza i wielopoziomowa analiza po nurkowaniu
 • Problemy i niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem głębokim
 • Możliwości wejścia i bezpieczeństwa
 • Sprzęt do głębokich nurkowań (wymagana maska ​​zapasowa)
 • Bezpieczeństwo
 • Ochrona środowiska

Część praktyczna

Liczba nurkowań: 4

 • Porównanie i ocena różnych możliwości degradacji
 • Różnica w nurkowaniu głębokim w morzu iw wodach śródlądowych
 • Planowanie nurkowania i obliczanie zużycia powietrza
 • Środki bezpieczeństwa i grupowanie
 • Działania i łańcuch ratunkowy
 • kontrola sprzętu
 • ćwiczenia z maską rezerwową w zakresie 3-5 metrów
 • Wykrywanie narkozy azotowej
 • Ochrona środowiska

O formie zaliczenia kursu decyduje trener.

Kandydat powinien znać podstawy nurkowania glębokiego, zastosować je w praktyce oraz być w stanie bezpiecznie planować nurkowania głebokie.

Rejestracja dokumentów kursu w IDA

Dowodem pomyślnego udziału w tym kursie jest wydanie brevetu i wpis do książeczki nurkowej. Karta akceptacji kursu z podpisem uczestnika i instruktora, wypełniona PIC, rejestracja przez IDA i wydanie brevetu certyfikacyjnej. Ponadto a istnieje możliwość stworzenia naklejki na przepustkę nurkową i dyplom.