BASIC DIVER

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ „BASIC DIVER“ - TEORIA

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Powitanie

Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów.

2

Teoretyczny tok nauczania

Krótki przegląd przeznaczonego do opanowania materiału.

3

Wyposażenie

 1. Maska do nurkowania: Sens zastosowania maski, rodzaje masek, kąt widzenia, taśma przytrzymująca maskę i część nosowa maski.

 2. Fajka: Sens zastosowania fajki, długość i średnica.

 3. Płetwy: Zadanie płetw, różnice między płetwami regulowanymi (na pasek) a płetwami kaloszowymi.

 4. Pas balastowy z cieżarkami:Cel użycia pasa, klamra szybkiego odrzucania pasa.

 5. Butla: Ciśnienie napełniania, składowanie.

 6. Automat oddechowy: Zadanie, funkcja, typy podłączenia.

 7. Manometr wysokiego ciśnienia : Zadanie i funkcja.

 8. Urządzenia ratowniczo - wypornościowe: Jacket - kamizelka wypornościowa, śliniak - funkcje i obsługa.

 9. Głębokościomierz.

4

Zasady bezpieczeństwa

Podać ogólne zasady bezpiecznego zachowania się na wodzie i pod wodą.

5

Partnerska współpraca

Wyjaśnić konieczność i przebieg partnerskiej współpracy.

6

Znaki dawane ręką

Wyjaśnienie i pokazanie najważniejszych znaków używanych pod wodą.

7

Fizjologia nurkowania

 1. ucho: Pęknięcie błony bębenkowej - wyrównanie ciśnień.

 2. płuco: Uraz ciśnieniowy płuc - Wydychanie powietrza podczas wynurzania.

8

Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych

Oddychanie na przemian z jednego automatu oddechowego: Objaśnić sens i sposób wykonania - zademonstrować (ćwiczenie na powierzchni)

 

Metoda: O ile zajęcia prowadzimy z dziećmi !: teoretyczny tok nauczania: materiał do nauczania podzielić na małe jednostki, (np. część podstawową o sprzęcie) i wprowadzać na przemian z ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazania materiału: Wiadomości powinny być przekazane w prostej i krótkiej formie - tematy tłumaczone za pomocą odpowiednich do wieku dziecięcego rysunków - nie mają to być zajęcia typu szkolnego, lecz swobodna nauka, możliwie aktywnie włączyć dzieci do zajęć, dzięki temu koncentracja będzie lepsza i więcej materiału zostanie zapamiętane. Kontrola przebiegu nauczania: sprawdzić za pomocą zabawy w pytanie i odpowiedź.

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ „BASIC DIVER“

PRAKTYKA - BASEN DLA POCZĄTKUJĄCYCH / OTWARTY AKWEN

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Nabranie podstawowych przyzwyczajeń w płytkiej wodzie

 1. Maska: Prawidłowe nakładanie maski i obserwacja otoczenia na powierzchni wody.

 2. Fajka: Zamocowanie fajki do paska maski, ćwiczenia w oddychaniu.

 3. Płetwy: Wkładanie płetw, poruszanie płetwami w wodzie.

 4. Kombinezon z neoprenu: Prawidłowe ubierani , przyzwyczajanie się do ograniczonej swobody ruchów i do siły wyporu wody.

 5. Pas balastowy z cieżarkami: Nakładanie pasa, cel użycia, dobór ciężaru pasa.

2

Podstawowe ćwiczenia w basenie i / albo otwartym akwenie o maksymalnej głębokości 3 m.

 

 1. wydmuchiwanie wody z maski: Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić maskę i wydmuchać.

 2. wydmuchiwanie wody z fajki: Objaśnić technikę w wodzie sięgającej do bioder, wielokrotnie zatopić fajkę i wydmuchać.

 3. sposoby pływania w płetwach: Pokazać techniki, ćwiczyć w pozycji na brzuchu, plecach i boku.

 4. sposoby zanurzania się: Scyzoryk z leżenia na wodzie i płynięcia, zanurzanie ciche, - pokazać i ćwiczyć.

 5. nurkowanie na odległość w płetwach: Według osobistych możliwości – max: 15 m. w kombinezonie z neoprenu i 20 m bez.

 6. nurkowanie na czas: Według osobistych możliwości - max: 30 sekund.

 7. nurkowanie na głębokość: Według osobistych możliwości - max.: w ciągu minuty 3 x zanurkować na 3 metry.

 8. pływanie w płetwach: Pływanie w pozycji na brzuchu i na plecach – max: 300 m.

 9. skok do wody: Pokazać i ćwiczyć skok ratowniczy i do tyłu.

 10. pływanie z holowaniem: holowanie 100 metrów partnera o tej samej wadze

 

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ „BASIC – DIVER“

PRAKTYKA - BASEN / OTWARTY AKWEN

(W POWIETRZNYCH APARATACH NURKOWYCH)

Kolejny numer

Temat

Treść

1

Przyzwyczajanie się do sprzętu ABC: aparat powietrzny, kamizelka wypornościowa, pas balastowy

 1. Najważniejsze znaki pokazywane ręką pod wodą: objaśnić - pokazać - odpytać

 2. Omówienie nurkowania: Zamocowanie fajki do maski, ćwiczenia w oddychaniu.

 3. Nakładanie sprzętu: Poprawne założenie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania, prawidłowe nakładanie sprzętu z pomocą drugiej osoby.

 4. Partnerska współpraca: Wzajemne sprawdzenie sprzętu po nałożeniu.

 5. Pierwsze nurkowanie: Przyzwyczajanie się do oporu podczas oddychania , wyrównania ciśnienia. Manipulacja inflatorem. Wydmuchanie maski i automatu oddechowego.

2

ćwiczenia ze sprzętem do maksymalnej głębokości 5 m

(sprzęt jak w pkt. 1)

 

 1. Odpytanie z najważniejszych znaków pokazywanych ręką pod wodą.

 2. Omówienie nurkowania i ćwiczeń.

 3. Sprawdzenie funkcjonowania i nałożenie sprzętu.

 4. Prowadzenie partnerskiej współpracy: Przed każdym nurkowaniem należy wykonać pozycję od a) do d) !

 5. Drugie nurkowanie: Zanurkowanie w sprzęcie do dna, a następnie przepłynięcie 10 m.

 6. Trzecie nurkowanie: Wymiana znaków podawanych ręką pod wodą. Wyjąć automat oddechowy z ust, ponownie włożyć i wydmuchać. Wytarować się na różnych głębokościach za pomocą inflatora badź własnego oddechu.

 7. Czwarte nurkowanie: Wymiana znaków podawanych ręką pod wodą. Wyjąć automat
  z ust i wydmuchać. Ćwiczyć naprzemienne oddychanie na małej głębokości (pozorowane badź wykonane z partnerem)

3

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej

Test na zakończenie.

 

Metoda: O ile zajęcia prowadzimy z dziećmi ! „być przykładem”: dzieci uczą się dużo przez przykładowe pokazywanie i wcześniejsze wykonanie przez instruktora - wyjaśnienia powinny być podawane w krótkiej formie, w przeciwnym razie szybko staną się nudne. Ważne jest: prosto tłumaczyć - prawidłowo pokazywać - ćwiczyć w formie zabawy - poprawiać pojedyńczo. Kurs należy prowadzić w luźnej atmosferze i w interesujący sposób w formie zabawowej i polegającej na współzawodnictwie. Uwaga na możliwości fizyczne dzieci !