IDA Basic Brevet (Pool Diver)

Kurs jest skierowany do uczestników, którzy chcą zostać certyfikowanymi nurkami, a którzy nie mają wystarczająco dużo czasu na kurs IDA Open Water Diver lub kurs IDA *. Kurs zawiera wszystkie niezbędne podstawy teorii nurkowania, cztery nurkowania szkoleniowe w otwartej wodzie lub na basenie, które są przeznaczone na kurs IDA OWD lub IDA * oraz ćwiczenia na bezdech IDA *.

Wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie

 1. Minimalny wiek: 12 lat, przy nieletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych
 2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia (w przypadku małoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego).
 3. IDA zaleca ważne badania lekarskie.
 4. Akceptacji ryzyka / warunków uczestnictwa
 5. Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych

Część teoretyczna

 • Omówienie i wyjaśnienie zasad doboru odpowiedniego sprzętu ABC oraz DTG
 • Znaki nurkowe, warunki bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo nurkowania.
 • Wyjaśnienie metod wyrównywania ciśnienia.
 • Podstawy medycyny nurkowej, podstawy fizyki nurkowania, podstawy technologii nurkowania
 • Podstawy planowania nurkowania, podstawowa wiedza na temat zarządzania kryzysowego
 • Ochrona środowiska i życie w wodach nurkowych
 • Możliwości dalszego szkolenia po tym kursie

Obowiązuje pisemny test końcowy

Część Praktyczna

Obowiązują 4 nurkowania (na basenie lub w wodach otwartych) zgodnie z planem szkolenia IDA "IDA-Prüfungsordnung für Taucher"

Obowiązkowe ćwiczenia ze sprzętem ABC:
Ćwiczenia te można wykonać przed nurkowaniem w basenie w dowolnej kolejności:

 • 30 sekund nurkowania z ciągłą zmianą lokalizacji (przepłynięcie około 10 m)
 • 25 m nurkowania na odległość w kombinezonie do głębokości od 2m do 5 m w ciągu 1 minuty
 • 20 minut pływania z fajką, pokonując dystans co najmniej 500 m, po 5 minutach nurek leży na klatce piersiowej, na boku, na plecach. Ćwiczenie wykonuje się w pletwach.

Obowiązkowe ćwiczenie bezpieczeństwa: 50 m nurkowania z płetwonurkiem na głębokości od 2 do 5 m, przetransportowanie płetwonurka na powierzchnię wody, a następnie transport 50 m na powierzchni wody.

Zaliczenie Kursu:

Instruktor omawia pozytywne wrażenia z uczestnikiem po każdym nurkowaniu i odpowiada na pytania dotyczące nurkowania i treningu nurkowego. Dba o to, aby przetwarzane moduły teorii zostały w pełni opanowane, a określa to za pomocą pisemnego testu końcowego.

Certyfikacja / rejestracja

Dowodem ukończenia kursu jest certyfikat.

Zaliczenie kursu uprawnia do nurkowań prowadzonych przez nurków P***, asystentów lub instruktorów nurkowania na sprężonym powietrzu (DTG) w basenie lub w otwartych wodach do maksymalnej głębokości 5 m.