IDA**** (T4)

Pozimiom Poziom certyfikacji IDA T **** nie jest kursem w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Jest raczej formąuznania dla IDA ***, który prowadzi szkołę nurkowania, centrum nurkowania lub klub nurkowy. Szczególnie dotyczy to dłuższego okresu funkcjonowania w IDA oraz organizacji, które przez prowadzenie zaawansowanych kursów i seminariów propagują, rozszerzają i doskonalą umiejętności nurkowe.

Wymagania dotyczące IDA T ****

 1. Minimalny wiek: 18 lat,
 2. Oświadczenie własne o stanie zdrowia. IDA zaleca badania lekarskie.
 3. Akceptacja warunków uczestnictwa

Posiadanie ubezpieczenia od wypadków nurkowych, zwłaszcza na pokrycie kosztów typowych dla wypadków nurkowych (np. leczenie w komorze ciśnieniowej), ponieważ nie są one pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Poziom szkolenia dopuszczający do udziału w kursie: IDA ****

Wymagane ukończenie przed kursem następujących szkoleń:

 • Stopien IDA ***
 • Kurs PPM IDA (nie starszy niż 12 miesięcy) lub równoważny
 • Orientacja IDA / Nawigacja lub równoważny kurs
 • IDA  lider nurkowania lub równoważny
 • IDA SK TSR (Rescue Diver) lub równoważny
 • Nurkowanie nocne IDA lub równoważne
 • Biologia morska IDA lub biologia słodkowodna IDA
 • Nurkowanie suche IDA, nurkowanie wrakowe IDA,
 • Zalecane jest nurkowanie pod lodem
 • Zalecane nurkowanie IDA SK w jaskiniach
 • Posiadanie wszytkich kursów specjalistycznych wymaganych na niższe stopnie IDA

Wymagane 165 zalogowanych nurkowań, z czego min. 100 według IDA ***, co najmniej 2 lata IDA *** i 5 lat członkostwa w IDA.

Dowody zorganizowania kilkudniowych wypraw nurkowych lub szkoleń. Nurkowanie na podstawie szczegółowego raportu z podróży (liczba uczestników, nurkowania itp.).

Pisemna ocena i potwierdzenie IDA TL (min. IDA TL **) jako dowód posiadania następujących kompetencji:

 • Organizacja i realizacja wycieczek nurkowych / innych działań nurkowych
 • Nienaganne zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami awaryjnymi
 • Specjalne umiejętności w specjalistycznych obszarach

Certyfikacja / rejestracja
Dowód udanego uczestnictwa w tym kursie jest potwierdzony w formularzu akceptacji kursu z podpisem uczestników i trenerów, wypełnienie PIC, rejestracja w centrali IDA i wydanie karty certyfikacyjnej.

Uprawnienia

Nurek IDA **** jest uprawniony do wszystkich kursów szkoleniowych IDA Dive Guide, IDA TL-A oraz zaawansowane kursy IDA w dziedzinie nurkowania technicznego i nurkowania w jaskiniach.

Ponadto, nurek IDA **** ma prawo po zatwierdzeniu przez IDA-TL założyć szkołę / ośrodek do pracy pod kierunkiem i nadzorem IDA-TL.