Program Szkoleń

International Diving Association prowadzi następujące szkolenia w zakresie nurkowania:

 1. IDA Junior Diver 1 – Flipper 1

 2. Junior Diver 2 - Flipper 2

 3. IDA Resort - Diver

 4. IDA Basic Brevet (Pool Diver)

 5. IDA Basic (Basic Diver / Supervised Diver)

 6. IDA Junior Open Water Diver (JOWD)

 7. Kurs Odswieżający / Kurs weryfikacyjny

 8. IDA Open Water Diver (OWD)

 9. IDA* (T1) – CMAS*/ Bronze

 10. IDA Advanced Open Water Diver (AOWD)

 11. IDA** (T2) – CMAS**/Silber

 12. IDA Master Diver (MD)

 13. IDA*** (T3) – CMAS***/Gold

 14. IDA**** (T4)

 15. Asystent Instruktora Nurkowania TLA

 16. Instruktor Nurkowania TL1 / CMAS*

 17. Instruktor Nurkowania TL2 / CMAS**

 18. Instruktor Nurkowania TL3 / CMAS***

 

International Diving Association prowadzi następujące szkolenia w zakresie Sidemount:

Kursy IDA Sidemount zgodne i stworzone na podstawie norm określonych przez „Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques” (CMAS) oraz „R.S.T.C.” (Recreational Scuba Training Council). Nasze kursy są w związku z powyższym uznawane na całym świecie. W skaład szkoleń wchodzi:

 1. IDA Side-Mount Discovery

 2. IDA Side-Mount *

 3. IDA Side-Mount **

 4. IDA Side-Mount ***

 5. IDA Side-Mount Rebreather

 6. IDA Side-Mount -Instructor * (Side-Mount-DI 1)

 7. IDA Side-Mount -Instructor * *(Side-Mount-DI 2)

 8. IDA- Side-Mount-Instructor-Examiner (Side-Mount -DIE)

 

International Diving Association prowadzi następujące szkolenia w zakresie Sidemount:

Kursy IDA NITROX, TRIMIX oraz Technical Diving zostały stworzone na podstawie norm określonych przez „Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques” (CMAS) oraz „R.S.T.C.” (Recreational Scuba Training Council). Nasze kursy są uznawane na całym świecie. W skaład szkoleń wchodzi:

 1. IDA Nitrox
 2. IDA Tec Fundamental SK
 3. IDA Nitrox Advanced
 4. IDA Limited Trimix
 5. IDA Trimix
 6. IDA Trimix Advanced
 7. IDA Gas Blender 
 8. IDA Nitrox Diving Instructor
 9. IDA Nitrox Advanced Diving Instructor
 10. IDA Gas Blender Diving Instructor
 11. IDA Limited Trimix Diving Instructor
 12. IDA Trimix Diving Instructor
 13. IDA Trimix Advanced Diving Instructor
 14. IDA Trimix Diving Instructor Examiner

 

International Diving Association prowadzi następujące szkolenia w zakresie Kursów Specjalistycznych:

Kursy Specjalne IDA to oferta dla każdego płetwonurka, aby rozwinąć własne umiejętności, a ponadto okazją do pogłębienia wiedzy i doświadczenia w różnych specjalistycznych dziedzinach związanych z nurkowaniem. Kursy Specjalne są zintegrowane ze ścieżką szkoleniową IDA i są częściowo warunkiem wstępnym uzyskania indywidualnej certyfikacji lub certyfikacji IDA. Każdy nurek zdający na stopnie powyżej OWD musi ukończyć określoną w programie ilość i wskazane rodzaje kursów specjalistycznych.

 1. Nawigacja Podwodna

 2. Dive Leader – Przewodnik Grupy

 3. Sidemount Diver

 4. Solo Diver

 5. Deep Diver

 6. Dry Suit Diver

 7. Drift Diver

 8. Wreck Diver

 9. Altitude Diver

 10. Night Diver

 11. Ice Diver

 12. Technologia - kurs podstawowy

 13. Tec Fundamentals

 14. Nurkowanie w zimnej wodzie

 15. Nurkowanie w Jaskiniach

 16. Perfekcyjne wyważenie

 17. Fotografia Podwodna

 18. UW Scooter – Self propelled propulsion diver

 19. O2 Provider – Oxygen Provider

 20. Rescue Diver

 21. Search and Recovery

 22. Dekompression

 23. HLW – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 24. Medycyna Nurkowa

 25. Zarządzanie Zagrożeniami

 26. Biologia wód morskich

 27. Biologia wód słodkowodnych