Historia IDA w Polsce

International Diving Associational (IDA) jest profesjonalną organizacją o zasięgu międzynarodowym, powstałą w Niemczech - zrzeszającą płetwonurków i instruktorów nurkowania swobodnego. Swoją działalność federacja rozpoczęła wiosną 1966 roku.

Głównym celem organizacji jest szkolenie płetwonurków na wszystkie stopnie nurkowe jak również szkolenie specjalistyczne dla nurkowań rekreacyjnych i technicznych.

Obowiązki kierowania nowo powstałą organizacją podzielili między siebie Prezydenci: Jean Pieere Mangeot, Horst Habermehl oraz Karsten Reimer.

IDA Germany opracowała własny program szkolenia zgodny z programem CMAS co umożliwiło współpracę z innymi federacjami nurkowania swobodnego w tym oczywiście z CMAS.

W listopadzie 1966 roku IDA podpisała umowę z VDST (przedstawiciel federacji CMAS na Niemcy) o współpracy i przynależności do CMAS.

Dzięki podpisanej umowie płetwonurkowie oraz instruktorzy nurkowania swobodnego IDA mają prawo ubiegać się również o wydawanie odpowiednich certyfikatów CMAS.

Prezydenci IDA Germany postawili sobie za cel prowadzić profesjonalnie szkolenia a także rozbudowywać organizację poza granicami Niemiec.

Dlatego też w 1998 roku IDA rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Do budowy struktur organizacyjnych został wyznaczony kol. instr. Zbigniew Domański (na stale mieszkający w Niemczech) mający rozeznanie w środowisku nurkowania swobodnego w naszym kraju.

Pierwsze Biuro IDA w Polsce powstało w Gnieźnie na ul. Mieszka I i prowadzone było przez kol. Krzysztofa Robakowskiego przy aktywnej pomocy Jarosława Maciejewskiego. Oni stworzyli pierwszą strukturę organizacyjną IDA na terenie Polski.

Pierwsze egzaminy weryfikacyjne dla instruktorów nurkowania swobodnego innych federacji odbyły się w Powidzu 1999 roku. Po zdaniu egzaminów instruktorzy otrzymali uprawnienia federacji CMAS potwierdzające również ich przynależność do nowo utworzonej struktury International Diving Associational na terenie Polski.

Przy ścisłej współpracy z dr med. Piotrem Siermontowskim z Zakładu Medycyny Morskiej

i Hiperbarycznej, dr hab. inż. Ryszardem Kłosem oraz instruktorem i wykładowcą Rudolfem Tyblewskim, prowadzone były szkolenia specjalistyczne i weryfikacyjne dla instruktorów nurkowania swobodnego IDA w Polsce.

W lipcu 2001 roku we Francji, w miejscowości Saint-Malo zorganizowany został wspólnie: przez Prezydentów HIF Francja G. Larondelle i IDA Niemcy J.P. Mangeot kurs dla instruktorów upoważniający do prowadzenia szkoleń nurkowych dla osób niepełnosprawnych. Sześć lat później tj. w 2007 roku na terenie Polski w Częstochowie odbył się podobny kurs dla polskich instruktorów. Kurs ten prowadził CD Jurgen Mittermaier.

W roku 2003 siedziba Biura IDA w Polsce została przeniesiona do Łodzi, gdzie kol. Jarosław Maciejewski jednocześnie prowadził biuro oraz organizował i rozwijał działalność IDA w Polsce.

W dniu 01.10.2009 roku na polecenie Zbigniewa Domańskiego, biuro ponownie zostało przeniesione, tym razem do Poznania a prowadzenie biura powierzono Joannie Lewandowicz. Obowiązki koordynatora, organizatora szkoleń oraz dalsze rozwijanie działalności IDA w Polsce powierzono Andrzejowi Ratajczakowi.

W roku 2010 IDA w Polsce zorganizowała kolejny egzamin instruktorski w Egipcie, powiększając tym samym grono instruktorskie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem organizacji IDA w Polsce jest utworzenie w dniu

14 stycznia 2012 roku Komisję Działalności Nurkowania IDA w Polsce zaś w dniu

24 sierpnia br. powołano konsultanta - specjalistę do spraw medycyny nurkowej.

Zadaniem Komisji Działalności Nurkowania jest organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie szkoleń oraz rozszerzanie działalności IDA na terenie naszego kraju.