Aktualności

<< <  Page 2 of 2

22.12
2018

Wyjazd do Egiptu

27.10
2018

Zjazd IDA w Polsca 2018

23.02
2018

Zjazd instruktorów, członków oraz sympatyków IDA w Polsce.

12.10
2017

ZJAZD IDA GERMANY W POLSCE - 2017r

ZJAZD IDA GERMANY W POLSCE - 2017r
Informacja do instruktorów i członków IDA/CMAS w Polsce oraz do Prezydentów Horst & Karsten
IDA Germany została przesłana elektronicznie do wszystkich zainteresowanych w dniu
12.02.2017 zaś termin zjazdu wyznaczony został na dzień 06-08.10.2017r w Kiekrzu koło
Poznania ul. Nad Jeziorem 120.
W trakcie naszego zjazdu odbyło się szkolenie wymagane obowiązkowo co trzy lata dla
instruktorów. W zajęciach wzięli udział również płetwonurkowie, członkowie federacji z zakresu
BLS + AED oraz tlenoterapii.
Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne przeprowadził instruktor TL ** Andrzej Kaczmarek. Każdy z
nas mógł sam przećwiczyć prawidłowe prowadzenie reanimacji. Bardzo pomocny w tych
zajęciach był fantom z elektronicznym oprogramowaniem, które pokazywało na wykresach
popełniane błędy przez ćwiczącego. Przekonaliśmy się w czasie ćwiczeń praktycznych, że fajnie
się mówi i opowiada lecz z naszymi praktycznymi umiejętnościami było nie najlepiej, ale daliśmy
radę powtarzając ćwiczenia do prawidłowego ich wykonania.
Następne wykłady prowadził instruktor TL* Klaudiusz Hinzmann ubiegający się o przystąpienie do
egzaminu na stopień TL**, temat jego wykładu to ,, Nurkowanie Podlodowe” należące do
nurkowań specjalistycznych o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa. Prowadzony wykład był
przypomnieniem dla instruktorów oraz szkoleniem teoretycznym dla płetwonurków chcących
uzyskać ten stopień specjalizacji po zaliczeniu nurkowania pod lodem.
Instruktor TL** Wojciech Foksowicz umożliwił nam przy pomocy prowadzonych zajęć pt.
Środowisko Wodne przypomnienie i poznanie piękna środowiska w którym tak chętnie nurkujemy.
Kolega instruktor TL** Piotr Siermontowski omówił i przypomniał nam wszystkim o
obowiązujących przepisach bezpieczeństwa w nurkowaniu. Przedstawił przykłady wypadków do
których doszło w czasie nurkowań zespołu płetwonurków ignorujących wszelkie zasady
bezpieczeństwa.
Nasza organizacja IDA/CMAS wzbogaciła się po zdanych egzaminach nowymi instruktorami TL*
Cezarym Ruszkowskim i TL** Wojciechem Foksowiczem, których witamy w naszym gronie i
zapraszamy do pracy szkoleniowej.
Podjęto decyzje o skreśleniu z listy instruktorów IDA/CMAS w Polsce instruktora
TL**** Zbigniewa Domańskiego z powodu zaniku działalności szkoleniowej, członkowie IDA
dziękują Zbigniewowi za poprzednie lat współpracy.
W czasie przerw oraz na spotkaniu towarzyskim wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami oraz
spostrzeżeniami. Raczyliśmy się napitkiem oraz wspaniałymi wyrobami wędliniarskimi, które
zorganizował nasz kolega instruktor TL*** Włodzimierz Lewandowicz.
W imieniu Komisji Działalności Nurkowania IDA/CMAS w Polsce dziękuję wszystkim
płetwonurkom P*, P**, P*** oraz instruktorom za udział w zjeździe, odnowienie i uzyskanie nowych
uprawnień nurkowych.
Poznań 10.10.2017 roku Andrzej Ratajczak

13.03
2017

Zjazd instruktorów IDA

18.09
2016

Wyniki egzaminu instruktorskiego

Wyznaczonym terminie egzaminu instruktorskiego w dniach od 01-05.06.br zgłosiło sie trzech instruktorów celem podwyższenia posiadanych uprawnień instruktorskich. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego stopień instruktora TL** IDA/CMAS uzyskał Kolega Andrzej Kaczmarek - komisja KDN IDA/CMAS w Polsce gratuluje zdania egzaminu koledze Andrzejowi.
Pozostali dwaj instruktorzy mają w tym roku prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego wybranym przez nich terminie.
 
Andrzej Ratajczak
23.01
2016

Zjazdu instruktorów i terminy egzaminów na 2016 rok

4.10
2015

Zjazd instruktorów IDA w Polsce - 2015

12.07
2015

Zjazd intruktorów i członków IDA w Polsce

W dniach 25 - 27.09.2015r (Kiekrz) odbędzie się zjazd instruktorów oraz członków federacji IDA w Polsce.
6.07
2015

Informacja!

Uwaga!
Tomasz Stróżyk ze wzglądów zdrowotnych będzie niedostępny do odwołania. Zastępstwo pełni Andrzej Ratajczak w imieniu Biura IDA.
9.02
2015

,, BOATEX - Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych" w dniach od 06 - 08.02. 2014r Targi Poznańskie w Poznaniu - Polska

 

11.10
2014

Zjazd instruktorów IDA Germany w Polsce

W dniach 26-28.09.2014 na terenie bazy LOK Delfin w Kiekrzu odbył się
zjazd instruktorów IDA Germany w Polsce.
 
Podczas uroczystej kolacji w piątkowy wieczór, powitaliśmy naszych zacnych gości oraz kolegów.
Po kilku zdaniach wstępu przypomniany został programu zjazdu przez
Przedstawiciela IDA Germany w Polsce.
 
Sobotni poranek, (czas wziąć się do pracy) – Sprawozdanie z działalności IDA w Polsce w roku 2014, następnie główny punkt programu, szkolenie z zakresu BLS (podstawowe zabiegi resuscytacyjne)
oraz AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego)
zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC (European Research Council ).
 
W sobotni wieczór omówione zostały „wypadki nurkowe"
oraz odbyła się dyskusja na temat „karty wypadku nurkowego".
Niedzielny poranek zapowiadał równie ciekawy temat: „Ekstremalne nurkowania oraz sprzęt do ich wykonywania (rebrider)" Michał nie zawiódł,przedstawił swoje „osiągnięcia nurkowe "
oraz sprzęt własnej produkcji.
 
Czas minął bardzo szybko, rozstawaliśmy się w radosnej atmosferze gdyż wkrótce kolejna możliwość spotkania, tym razem na zjeździe instruktorskim 08-09.11.br IDA Germany w Wartenberg Niemcy.
 
Jacek Ryszczyński
 
 
27.08
2013

Kursy

Prowadzimy zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów oraz egzaminy na stopnie zgodnie z wymogami federacji IDA/CMAS Germany w Polsce:

 

- Asystenta Instruktora

- Instruktora M 1, 2, 3

 

Instruktorzy przy pozytywnie zdanych egzaminach otrzymują dodatkowo uprawnienia do prowadzenia i nadawania stopni specjalistycznych.

(terminy do uzgodnienia)

 

Istnieje możliwość weryfikacji stopni instruktorskich innych federacji nurkowania.

 

Informacje:

Tel. 602 746141 andrzejida@tlen.pl

Tel. 602 216421 szklobud@szklobud.com.pl

Tel. 501 292814 aleksander.kaczmarek@koopgraf.pl