Informacje historyczne

 Nowi Instruktorzy IDA/CMAS Germany!
 
 
 
Kolejny raz odbył się egzamin na stopnie instruktorskie, ale tym razem w Poznaniu nad jeziorem Kiekrz, Powidz zaś pozostała część egzaminów teoretycznych odbyła się w Ośrodku Szkoleniowym Sportów Wodnych LOK.
Termin egzaminów został wyznaczony od 24 - 29 maja 2014 roku.
Do egzaminu przystąpili: Andrzej Kaczmarek, Maciej Brania, Klaudiusz Hinzman,
Jacek Ryszczyński, Jakub Kozłowski, Marcin Szymański oraz Mariusz Wydro.
Prezydenci International Diving Association Germany IDA/CMAS Horst Habermehl i Karsten Reimer, powołali na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
Course Direktora TL 4 Andrzeja Ratajczaka. W skład komisji weszli instruktorzy:
Włodzimierz Lewandowicz, Aleksander Kaczmarek oraz Stefan Ryszczyński zaś asystował Mariusz Wydro - kandydat ubiegający o stopień instruktorski TL 3.
Egzaminy teoretyczne oraz praktyczne przebiegały zgodnie z wymogami Federacji.
Kursanci nie mieli trudności z zaliczeniem norm praktycznych w wodzie i pod wodą, trudności zaczęły się pojawiać podczas prowadzenia indywidualnie wykładów na otrzymane tematy ale i z nimi sobie poradzili.
Wiemy wszyscy jakim stresem jest stanąć przed szerokim audytorium słuchaczy i poprowadzić wykłady o czym przekonali się ubiegający się o stopień instruktorzy.
Myślę, że przeprowadzony egzamin pozwolił kandydatom na instruktorów jak i egzaminującym zdobyć nowe doświadczenie szkoleniowe oraz pogłębić swoją wiedzę na temat prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych.
 
 
 
 
Komora DLRG Berlin
 
 
Kolejny raz w dniach od 28.02- 01.03. 2014r,
instruktorzy IDA w Polsce odbyli trening w komorze dekompresyjnej ratownictwa wodnego DLRG Berlin
 
 
 
Spotkanie instruktorów nurkowania IDA w listopadzie 2013 r.
 
W piątek wszystkie koleżanki i koledzy, którzy zgłosili swój udział dotarli na miejsce spotkania - do zajazdu Jägerhof w Maar. Nasi koledzy rozpoczęli od krótkiej prezentacji ich pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Po tej prezentacji głos zabrał nasz kolega Marcus Hausen, który poza zajęciem instruktora nurkowania jest też adwokatem. Rozprawiał on 2 godziny o sytuacji prawnej instruktorów nurkowania, przykładowo w przypadku wypadku. Większość z nas nie była świadoma, że laryngolog też może wystawić uznawane zaświadczenie o zdolności do nurkowania. Również zaświadczenie wystawione przez dentystę może zostać uznane przez instruktora nurkowania. Zalecamy jednak przeprowadzenie kompletnego badania zdolności do nurkowania. Jeżeli dentysta dysponuje sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia wymaganych badań, wtedy wystawione przez niego zaświadczenie można również uznać jako ważne. Lekarz musi mieć świadomość, że w przypadku przeprowadzenia niekompletnych badań i wystąpienia z tego powodu wypadku, będzie zachodzić współodpowiedzialność albo wyłączna odpowiedzialność lekarza.
Potem, krótko przed kolacją, ponownie zostaliśmy poinstruowani co do obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) przez naszego doktora i wiceprezydenta Ralfa Buscha.
Po kolacji Heike Ostowski przeprowadził z wieloma koleżankami i kolegami workshop SK Dekompression. Później głos zabrał egzaminator IDA Jürgen Börrroth i poprowadził workshop „nurkowanie w zimnej wodzie”, który również spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Noc była bardzo krótka, co można było odczytać z twarzy niektórych osób. Pierwszy wykład na temat „Marketing dla szkół nurkowych/baz nurkowych/instruktorów nurkowania” przeprowadził Jürgen Derichs. Przekazał jak najlepiej to, czego nauczył się na uniwersytecie, a także podzielił się wieloletnim doświadczeniem właściciela szkoły nurkowwej.
Po przerwie obiadowej Heike Ostowski, Ute Ruoß i Ralf Busch przedstawili najnowszą wiedzę na temat nurkowania dzieci. Prezydium IDA postanowiło, iż tylko ten może być instruktorem nurkowania dzieci, kto przeczytał wytyczne IDA i złożył przed prezydium IDA zobowiązanie na piśmie, iż będzie się do nich stosował. Podpisany dokument, karta 4 wytycznych IDA, należy wysłać do Horsta. Wytyczne IDA znajdziecie na stronie internetowej IDA, w materiałach do ściągnięcia.
Johannes Waschpusch poinformował o zaświadczeniu co do nauczania Niemieckiego Czerwonego Krzyża „R”, które może zostać uzyskane przez wszystkich instruktorów nurkowania IDA na podstawie weekendowego szkolenia.
Następnie Michael Berger przedstawił temat analizy mieszanki oddechowej.
Kolega Thomas Burkhardt nie mógł być obecny na spotkaniu z przyczyn zdrowotnych. Horst wykorzystał wolny czas, by omówić temat wypełniania wniosków o wystawienie dokumentów (Brevet). Wypełniajcie wnioski czytelnie (drukowanymi literami) i kompletnie.
Na zakończenie Konstantin Killer und Johannes Kern przeprowadzili krótkie szkolenie fotografii podwodnej.
Również w tym roku w spotkaniu brali udział przedstawiciele biura IDA w Polsce i poinformowali nas o pewnych zmianach w strukturze prowadzenia biura w Polsce. Nasz wieloletni egzaminator i wcześniejszy kierownik IDA Polska Zbyszek Domański, od 01.01.2014 r. nie będzie już pracował jako egzaminator podczas egzaminów na instruktorów nurkowania i przekazuje ten urząd Andrzejowi Ratajczakowi. Andrzej Ratajczak prowadzi od roku biuro IDA w Polsce i miał czas wdrożyć się w przedmiocie objęcia urzędu tak, że może on odtąd w pełnym zakresie reprezentować IDA Polska. Zmianie uległa również osoba do kontaktu w Poznaniu. Joanna Lewandowicz chciałaby założyć rodzinę i dlatego jej zajęcie przejmuje Tomasz Stróżyk. Cieszymy się na współpracę. Na zakończenie spotkania delegacja z Polski przekazała nam prezent – kryształ (bardzo ciężki jednak jako balast nie do zastosowania) z dedykacją i pozdrowieniami wszystkich instruktorów nurkowania w Polsce dla wszystkich instruktorów nurkowania w Niemczech.
Po pysznej kolacji i wspaniałym deserze spotkanie dobiegło końca.
Kolejne spotkanie w listopadzie 2014 roku odbędzie się w terminie 09.-10.11.2014 r. w Maar.

 

Konferencja PTMiTH

 

 

W dniach 16 -17.11.2013 roku w Sopocie członkowie federacji IDA/CMAS w Polsce uczestniczyli w XV Jubileuszowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
 
Program Konferencji był jak każdego roku ciekawy i skrupulatnie opracowany przez organizatorów: dr. med. Piotra Siermontowskiego, prof. Romualda Olszańskiego,
prof. Ryszarda Kłosa, dr. inż. Adama Olejnika, dr. med. Macieja Konarskiego i innych…
Przedstawiono nowe osiągnięcia badawcze dotyczące techniki oraz medycyny, krótko mówiąc przekazanych i przedstawionych na konferencji wiadomości trudno by było szukać w istniejących dostępnych przekazach, chyba tylko w czasopismach PTM i TH.
 
Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce posiąść dodatkową wiedzę z prowadzonych badań i osiągnięć, polecam kwartalnik PTM i TH i zapewniam że każdy płetwonurek, instruktor znajdzie dla siebie ciekawe artykuły.
 
Chciałbym poinformować, że w dniu 17.11.br odbyła się inauguracyjna prezentacja nowo wydanej książki pt. Bez skrzydeł - jest to historia lotniskowca ,,Graf Zeppelin” autorstwa Stephen Burke – Adam Olejnik .
(książka do nabycia w PTM i TH oraz u redaktora: Aleksander Kaczmarek).
 
Na zakończenie XV konferencji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTM i TH.
W głosowaniu tajnym został wybrany nowy Zarząd oraz Prezes Zarządu, którym został
dr med. Maciej Konarski. SERDECZNIE GRATULUJEMY.
 
PS
Członkowie PTM i TH otrzymali medal pamiątkowy oraz znaczki pocztowe wydane z okazji
Jubileuszu XV lecia (seria limitowana).
 
Andrzej Ratajczak

 

W dniach 16-17.11.2013 roku w Sopocie członkowie klubu LOK ,,Delfin” uczestniczyli w XV Jubileuszowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

 

Program Konferencji był jak każdego roku ciekawy i skrupulatnie opracowany przez organizatorów: dr. med. Piotra Siermontowskiego, prof. Romualda Olszańskiego,

prof. Ryszarda Kłosa, dr. inż. Adama Olejnika, dr. med. Macieja Konarskiego i innych…

Przedstawiono nowe osiągnięcia badawcze dotyczące techniki oraz medycyny, krótko mówiąc przekazanych i przedstawionych na konferencji wiadomości trudno by było szukać w istniejących dostępnych przekazach, chyba tylko w czasopismach PTM i TH.

 

Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce posiąść dodatkową wiedzę z prowadzonych badań i osiągnięć, polecam kwartalnik PTM i TH i zapewniam że każdy płetwonurek, instruktor znajdzie dla siebie ciekawe artykuły.

 

Chciałbym poinformować, że w dniu 17.11.br odbyła się inauguracyjna prezentacja nowo wydanej książki pt. Bez skrzydeł - jest to historia lotniskowca ,,Graf Zeppelin” autorstwa Stephen Burke – Adam Olejnik .

(książka do nabycia w PTM i TH oraz u redaktora: Aleksander Kaczmarek).

 

Na zakończenie XV konferencji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTM i TH.

W głosowaniu tajnym został wybrany nowy Zarząd oraz Prezes Zarządu, którym został

dr med. Maciej Konarski. SERDECZNIE GRATULUJEMY.

 

PS

Członkowie PTM i TH otrzymali medal pamiątkowy oraz znaczki pocztowe wydane z okazji

Jubileuszu XV lecia (seria limitowana).

 

 

Andrzej Ratajczak

 
 
 Podpisanie umowy
 
 
 
Dusseldorf 26.01.2013r - podpisanie ostatecznej umowy przedstawicielstwa federacji
IDA Germany w Polsce
między
Prezydentami Habermehl Horst, Karsten Reimer
a
Course Director Andrzejem Ratajczak.